HENKILÖSTÖHALLINTO

Nykyaikainen tietokoneympäristö kaikkiin työntekijöihin liittyvien tietojen säilyttämiseen ja hallintaan: rakenne, työpaikkarekisteri, yhteystiedot, työsopimusten säilyttäminen ja muutokset, työntekijöiden/virkojen asema organisaatiossa, käyttäjätilit. Työaika, poissaolot, palkat.

 

LUE LISÄÄ

TULOSJOHTAMINEN

Tulosjohtamismoduuli on koko ohjelmiston keskipiste. Administrointi- ja kehitysmoduuli tukevat tulosjohtamista strategisella, organisaation, yksikön ja yksilön tasolla. SinuLab.ee:n ympäristö antaa yritykselle hyvän mahdollisuuden asettaa strategisen toiminnan tavoitteita jokaisella tasolla aina työntekijän saakka – delegoida tavoitteita ja laatia yksilökohtaisia toimintasuunnitelmia. Johtajat saavat hyvän yleiskuvan tavoitteiden saavuttamisesta sekä mahdollisuuksia antaa operatiivista palautetta.

 

LUE LISÄÄ

KEHITYS

SinuLab:in ympäristössä liitetään tulokset ja pätevyyksien kehittäminen liitetään yhteen strategiseksi toiminnaksi. Johtaja ja työntekijä voivat dokumentoida keskinäisiä keskustelujaan ja ohjeita, arvioida/analysoida pätevyyksiä, laatia ja täydentää kehityssuunnitelmia sekä seurata kehitysarvioita.

 

LUE LISÄÄ

SinuLab.com – NYKYAIKAISEN OHJELMISTON HYÖTYSUHTEET

 • käytännölliset prosessit, jotka auttavat yksinkertaistamaan monimutkaisia toimintoja;
 • johtamisratkaisut, jotka auttavat säästämään johtajan aikaa ⇒ asiakirjat, lomat, tietojenvaihto, palautteet yms.;
 • operatiivisuus toiminnoissa, jotka ovat olleet tähän asti aikaa vaativia ja monimutkaisia ⇒ tavoitteiden asettaminen, tulosten arviointi, toiminnan jatkuvuus, työkeskustelut yms.;
 • johtaja ja työntekijät kuluttavat vähemmän aikaa byrokratiaan ja enemmän varsinaiseen liike- ja kehitystoimintaan;
 • auttaa vakiinnuttamaan ja tehostamaan koko tulosjohtamisprosessia ⇒ lue SinuLab:in toimintamallista TÄSTÄ;
 • yhdistää työntekijöiden potentiaalin, pätevyyksien kehittämisen, liiketoiminnalliset tavoitteet ja tulosten
KYSY LISÄÄ
LIITY HETI

Moduulit, ratkaisut ja työkalut

 

HENKILÖSTÖHALLINTO

 • Työntekijärekisteri
 • Tietojen hallinta
 • Työsopimukset, muutokset
 • Loma-aikataulu
 • Vuosilomia koskevat muutokset
 • Työaikalaskenta
 • Työaikataulujen laatiminen
 • Lomakorvausten laskenta
 • Palkanlaskenta
 • Henkilöstöverojen laskenta

TULOSJOHTAMINEN

 • Visio, missio, arvot
 • Strategiset tavoitteet
 • Rakenteellinen tavoitteellistaminen
 • Toimintasuunnitelmien laatiminen
 • Tiimityön tavoitteellistaminen
 • Johtajan/työntekijän perehtymissuunnitelma
 • Tuloksellisuuden analysointi
 • Tulosten seuranta
 • Projektipohjaiset toimintasuunnitelmat
 • Tulosjohtamismalli

KEHITYS

 • Kehityskeskustelujen hallinta
 • Tulemusvalmennus
 • Yleisosaamisen arviointi
 • Käyttäytymisen/asenteiden arviointi
 • Kehityssuunnitelmat
 • Yrityksen koulutussuunnitelma
 • Koulutusten budjetointi
 • Yrityksen sisäisten koulutusten hallinta
 • Verkkokoulutusten aloittaminen
 • Koulutusten osallistumistiedot

ÄLYKÄS YRITYSOHJELMISTÖ

SinuLab.ee’n ratkaisu antaa mahdollisuuden lyhentää yrityksen hallintoon kuluvaa aikaa jopa 50 % verran.

JOHTAMISEN LAATU PARANEE

Yritysten johtajat ovat kaikkina aikoina pitäneet erittäin epämiellyttävänä toimintana kaikkea hallinnointiin liittyvää, asiakirjoista aina tietojen päivitykseen saakka. Tämän kaiken taustalla tuntuu, että varsinaiseen liiketoimintaan jää yhä vähemmän aikaa.

SinuLab:in ratkaisut on kehitetty yritysten johtajien jokapäiväisistä johtamistoimista. Olemme muokanneet ne yksinkertaisiksi ja mukaviksi.

Tärkeintä on se, että meidän työkalujenne avulla säästävät yritysjohtajat jopa 50 % hallinnointiin kuluvasta ajasta sekä saavat lisäbonuksena erinomaisen yleiskuvan työntekijöidensä kehityksestä läpi vuosien.

FOKUKSESSA OVAT IHMISET

Ohjelmisto ei kuitenkaan tee kaikkia johtajan töitä, mutta tekee niistä tuloksellisempia ja ihmiskeskeisempiä. Me uskomme, että hyvä yritysjohtaja pystyy johtamaan sekä liiketoimintaa, organisaatiota ette ihmisiä. SinuLab:in ohjelmisto pystyy puolestaan edesauttamaan niiden tuloksellista kehitystä.

HR-ohjelmistot ovat tarkoitettu yleensä henkilöstötyöntekijöille, mutta SinuLab:in ratkaisu on keskittynyt lähinnä johtajien ja työntekijöiden vuorovaikutukseen. Kuitenkin SinuLab:in ympäristössä voivat tuloksellisesti toimia sekä yritysjohtajat, työntekijät että henkilöstötyöntekijät. Olemme perustaneet heitä kaikkia varten asianmukaiset roolit.

Testatut ja toimivat työkalut auttavat yritysjohtajaa keskittymään suurimpaan arvoomme – IHMISIIN.

ERIKOISRATKAISUT

Innovatiivisuuden hyötysuhde ei tarkoita aina uutta ja monimutkaista ratkaisua, vaan sitä miten se tukee yrityksessä tarvittavia toimintoja. Siirtyminen Excelilta ja Wordilta ohjelmistoon on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä oleellinen innovaatio.

Operatiivisuus sekä aika- ja kustannustehokkuus ovat nykyajan liikeympäristöön tunnussanoja. SinuLab:in ympäristössä on lukuisia sisäänrakennettuja työkaluja ja ratkaisuja, joiden avulla yritysjohtaja voi tehdä tärkeitä päätöksiä työntekijöidensä ja yrityksensä kehittämiseksi.

Erikoisratkaistut syntyvät yhteistyössä asiakkaiden kanssa, heidän liiketoiminnan erikoisuudet huomioon ottaen. Esittäkää toiveenne ja me luomme ratkaisun.

Tutustu tarkemmin ja katso DEMOJA

KATSO DEMO

Yhteistyökumppanit ja asiakkaat

OTA YHTEYTTÄ

KONTAKTI

S-posti: sinulab@sinulab.com   Puhelin: +372 5210194