Tulemusjuhtimine väike- ja keskmistes ettevõtetes, 2

Tulemusjuhtimine Eesti VKEdes Sarja teises artiklis anname ülevaate uuringu tulemustest, mis keskendusid VKE-des kasutusel olevate tulemusjuhtimise praktikate kasutamisele. Sissejuhatuseks aga veidi taustainfot uuringu ja sihtgrupi kohta. 2018 kevadel viidi läbi Eesti VKEde hulgas tulemusjuhtimise praktikatele ja nende digiteerimisele keskenduv uuring. Uuringu tulemusena valmis teadustöö Tallinna Tehnikaülikoolis. Kaardistusuuringus osales kokku [...]