Kuidas on korraldatud inimeste juhtimise valdkonna tegevused sinu ettevõttes? Millal viimati võtsid aega, et mõelda sel teemal ja analüüsida?
Hinnangu täitmiseks kulub aega umbes 6 minutit.
Enesehinnang on jaotatud 8-ks võtmevaldkonnaks, igas  3-5 küsimust.