Tulemusjuhtimise esmane eesmärk on saavutada tulemusi kuid teha seda mõtestatud tegevuse ehk soorituse efektiivsuse kaudu. Tulemusjuhtimise pikem eesmärk on teha pidevalt paremaid tulemusi samade või vähemate ressurssidega kasvatades efektiivsust nii organisatsiooni kui isiku tasandil.

Seega tuleb tulemusjuhtimisega tegeleda organisatsioonis mitmel tasandil, siduda eesmärke, analüüsida tulemusi või mitte-tulemusi, parendada kogu protsessi. Need on kahtlemata tegevused, mis nõuavad aega, motivatsiooni ja järjepidevust.

Tulemusjuhtimine ei ole kindlasti vaid suurettevõtete pärusmaa. Suurepäraseid tulemusi toob hoolikalt läbimõeldud kuid lihtne ning rakendatav protsess igas valdkonnas ja iga suurusega organisatsioonile. Alustada võib ka ühest projektist või osakonnast/üksusest.  Algatuseks on oluline mõista, mis ettevõttes hetkel toimub, mida juba tehakse ja kuidas on senine tegevus/süsteem üles ehitatud.

Esimene samm -> analüüsige hetkeolukorda

  • Milliseid tegevusi täna teete, mis on seotud tulemusjuhtimisega?
  • Kas ettevõttes erinevatel tasanditel püstitatud eesmärgid on omavahelises seoses?
  • Milline on teie organisatsiooni hoiak eesmärkide ja tulemuste osas?

Enne järgmise sammu juurde asumist soovitame läbi viia põhjalikuma enesehinnangu. Eenesehinnang annab hea ülevaate hetkeseisust, hoiakutest ja ka toetab tulevikuvajaduste väljaselgitamisel. 

ENESEANALÜÜSI KÜSIMUSTIK

Teine samm -> tulemusjuhtimise alused

  • Milline on ettevõtte põhiprotsess?
  • Milliste näitajate abil saab mõõta protsessi efektiivsust ja millised on tulemusnäitajad?

Tulemus-ja sooritusmõõdikute kaardistamiseks soovitame kasutada toetavat küsimustikku, mis on lisatud allpool.

MÕÕDIKUTE KAARDISTAMINE

Kolmas samm -> tulemusjuhtimise kui süsteemi kujundamine

  • Millised tasandid on kaasatud?
  • Millised on TJ võtmerollid ja vastutused, ajalised kriteeriumid?
  • Kuidas korraldada analüüs ja tagasiside andmine?
  • Kuidas head sooritust hinnatakse ja tasustatakse?
  • Kuidas toimub kogu protsessi administreerimine?
KÜSI LISAINFOT