TeamShop lahendus on kombinatsioon Mastermind metoodikast, mis on kohandatud personaalse tunnustuse ja eesmärgistamise praktikatega.

TeamShop lahendus sai idee sellest, kui üks klientidest, suur toitlustusteenuseid pakkuv ettevõte, soovis rakendada arenguvestluseid ning samal ajal suunata ja mõjutada meeskonnatööd nii, et juht ei peaks ise 30 töötajaga üks-ühele vestlusi pidama. Samuti oli sooviks tihedam ja sisukam suhtlus meeskonnaliikmete vahel pikema ajaperioodi jooksul.

Selle eesmärgiga töötas Sinulab välja metoodika, mis piloteeriti antud ettevõttes ja mis sai osalejatelt positiivset vastukaja. TeamShopi on võimalik läbi viia nii füüsiliselt kokku saades kui ka virtuaalselt, selleks sobivaid abivahendeid kasutades. Samuti annab TeamShop metoodikat edukalt omavahel kahe lähenemise osas kombineerida.

Kellele TeamShop lahendus sobib?

 • TeamShop lahendus sobib meeskondadele nii kindlaks perioodiks kui pikemaajaliseks kasutamiseks.
 • Eriti hästi sobib TeamShop asendama traditsioonilisi arenguvestlusi ettevõtetes, kus juhil on väga suur hulk meeskonnaliikmeid, näiteks 20-30 või ka enam.
 • Sobib hästi isetoimivatele meeskondadele.
 • Tuleb kasuks uute töötajate sisse-elamise etapis, kus “uued” saavad omavahel koostööd teha ja vastastikku tuge pakkuda.

Kuidas TeamShop toimib?

 • Töö toimub grupis (5-8 inimest)
 • Regulaarsed kokkusaamised iga 3-4 nädala tagant (või tihemini)
 • Töö grupis on selgelt struktureeritud
 • TeamShop rakendamisel ei ole grupis otseselt juhi rolli, kuna meeskonnaliikmed on kõik võrdsed ning kõik saavad kirjeldada oma töös olevaid väljakutseid, eesmärke ja tulemusi võrdsetel alustel.

TeamShop’i õnnestumiseks on vajalikud mõned REEGLID:

 1. Eesmärgiks on järjepidevus, tagasiside andmine ja töötamine tööalaste eesmärkidega
 2. Tagasiside ei tohi olla negatiivne
 3. Kõik liikmed peavad iga kord osalema
 4. Iga kord jälgib keegi liikmetest, et struktuurist ja ajast peetakse kinni
 5. TeamShop toimub vähemalt nii mitu korda, kui on grupis osalejaid.
 6. Eesmärgid pannakse kirja ning jälgitakse nende täitmist SinuLab MyTeams keskkonnas.

TeamShop pakett sisaldab:

 • SinuLab MyPlan keskkonda eesmärgistamiseks ja videokohtumiste läbiviimiseks
 • Sissejuhatavat workshop’i koos instrueerimisega kõikidele osalejatele
 • Tugi ettevõttele TeamShop’ide juurutamisel

TeamShop metoodika kasutamiseks ja juurutamiseks võta palun meiega ühendust!