Tere!

Sinu ees on SinuLab 2020 uudiskiri nr 2. Head lugemist!

Uudiskirja teemad:

 1. SinuLab digi-toodete uued arendused
 2. Uued teenused
 3. E-kursused juhile ja personalitöö tegijale
 4. Lugemissoovitused SinuLab blogis

a

SinuLab juhtimistarkvara uued arendused

SinuLab juhtimistarkvara, mis on suunatud peamiselt väike- ja keskmistele ettevõtetele, on juurde saanud mitmeid täiendusi:

 • Meeskonnatöö keskkond MyTeams
  Virtuaalne meeskonna ja ühistöötamise moodul MyTeams võimaldab meeskonnal hallata kõiki olulisemaid tegevusi, andmeid ja kommunikatsiooni ühes kohas. Nii on näiteks loodud MyTeams moodulisse võimalused igakülgseks infovahetuseks ja uudiste jagamiseks grupi ajajoonel, individuaalseks suhtlemiseks (chat) ning failide ja materjalide jagamiseks eraldi kaustade lahendus.
  Mis kõige olulisem, MyTeams on keskkond, kus meeskond saab luua ühise eesmärgi ning lisada oma tegevustele mõõdikud. Samuti saab ühiselt planeerida ja jälgida operatiivseid tegevusi, viia läbi veebi-koosolekuid sealsamas keskkonnas või juhil üks-ühele vestlusi meeskonnaliikmetega. Lisaks saab iga koosoleku kohta koostada kiirelt ja mugavalt MEMO, kus kirjas olulised otsused ning vastutaja/tähtaeg, mida teistega jagada.
 • Töötaja potentsiaali kaardistamine
  On käepärane lahendus nendele juhtidele, kes soovivad oma meeskonnaliikmeid paremini mõista ja tundma õppida, kaardistada nende potentsiaali ja tugevusi ning töötaja arenguga personaalsemalt tegeleda. Potentsiaali kaardistamise vorm  aitab luua vajaliku ülevaate nii koolituste, karjääritegevuste kui ka juhipoolse coachingu kavandamiseks.
 • Video-intervjuud värbamise hõlbustamiseks
  Värbamismoodul on saanud täiendust video-intervjuude lahenduse näol. Video-intervjuusid saab planeerida samadel alustel kui tavapäraseid värbamise intervjuusid, kuid intervjuu toimub SinuLab värbamismooduli keskkonnas. Lahendus võimaldab planeerida, teavitada osalejaid ning suhelda kandidaaditega kiiresti ning personaalselt. Muuhulgas saab planeerida ja teostada ka grupi-intervjuusid või kutsuda osalema ettevõtte teisi töötajaid.
 • Kliendihalduse moodul (CRM)
  Kliendihalduse moodul sobib kasutamiseks nii suurema müügimeeskonnaga ettevõttele kui ka ettevõtjast teenuste/toodete pakkujale. Kliendihalduse moodulis saab hallata vajalikku informatsiooni kõikide praeguste ja potentsiaalsete klientide ning kontaktisikute kohta, hallata pakkumisi, lepinguid ja muid tegevusi, mis kliendi- ja müügitööga seotud ning viia läbi mass-teavitusi ja kampaaniaid läbi lihtsa turunduslahenduse.
  Kliendihalduse moodulis saab lisaks eelnevale läbi viia uuringuid, pakkuda klientidele tasuta või tasulisi koolitusi ning koostada e-kursusi.
  a

Uued teenused

 • KOMPETENTSIDE HINDAMINE

Oleme kohandanud Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud digikompetentside profiili selliselt, et seda saab kasutada ettevõttes juhtide ja töötajate digivõimekuse kaardistamiseks ja hindamiseks. Hindamist saab teha nii 270/360 kraadi meetodil kui ka uuringu/küsitluse formaadis.

Koostööna pakume võimalust viia läbi KOMPETENTSIDE hindamist ettevõtte sees valitud sihtgrupile. Kliendikesksuse arendus on välja töötanud “Kliendikogemuse juhtimise kompetentsiprofiili“, mis võimaldab kompetentsipõhiselt läheneda ettevõtte strateegilise kliendikesksuse võimekuse kaardistamisele, hindamisele ning arendamisele. SinuLab võimaldab kompetentside kaardistamist ning hindamist läbi viia selleks spetsiaalselt arendatud keskkonnas.

 • PERSONALITÖÖ DIGI-AUDIT

Personalitöö digi-auditi käigus kaardistatakse ja analüüsitakse ettevõtte või organisatsiooni personalitöö põhivaldkondi neljast aspektist:

 • protsessid ja nende toimimine
 • töötajakogemuse terviklikkus
 • digitaliseerituse tase
 • digivõimekus
  a
  a

UUS!  E-kursused töötajakogemuse teemal ja muudatuste juhile

Lähiajal toome teieni kaks uhiuut ja unikaalset e-kursust, mis suunatud TÖÖTAJAKOGEMUSE valdkonna teemadele organisatsioonis.

E-kursus: TÖÖTAJAKOGEMUSE disainimine

Kursus on mõeldud nii juhtidele kui personalitöö tegijatele, kes soovivad omandada teadmisi ja praktikaid tervikliku töötajakogemuse kujundamiseks või redisainimiseks oma organisatsioonis.

Kursus koosneb 5-st moodulist. Moodulil on üks põhiteema ning mitmeid alateemasid. Iga teema juures on videoloengud, praktilised harjutused ja ja ülesanded, mis aitavad omandatud teadmisi koheselt rakendada. Lisaks sisaldab õppematerjal lugemissoovitusi, mitmeid käepärased tööriistu ja vorme, mille kursusel osaleja saab alla laadida ja kasutada oma ettevõttes töötajakogemuse kaardistamisel, disainimisel ja digitaliseerimisel.

Kursus annab põhjaliku ülevaate töötajakogemuse põhialustest, disainimise võimalustest ja sellest, kuidas praktikas töötajakogemusega edukalt töötada.

Loe lähemalt TÖÖTAJAKOGEMUSE e-kursuse kohta SIIT.


E-kursus: MUUDATUSTE juhtimine – muudatus kui projekt

Kursus on mõeldud nii juhile kui ka spetsialistile, kes oma valdkonnas muudatusi (projekte) planeerib ning ellu viib.

Kursus keskendub muudatuste ettevalmistamisele, planeerimisele ja kommunikatsioonile läbi projektijuhtimise võtme. Lisaks on kursusel teemasid töötajate kaasamisest ning enesejuhtimisest muudatuste keskkonnas. Iga teema juures on videoloengud, praktilised harjutused ja ja ülesanded, mis aitavad omandatud teadmisi koheselt rakendada. Lisaks sisaldab õppematerjal lugemissoovitusi, mitmeid käepäraseid tööriistu ja vorme, mille kursusel osaleja saab alla laadida ja kasutada oma ettevõttes muudatuste juhtimiseks.

Lisainfo ja registreerumine

a

Webinarid ja järelvaatamise võimalused

Märtsist maini toimus rida põnevaid webinare:

Enesejuhtimine juhile ja töötajale
Muudatus kui projekt
Personalitöö digitaliseerimine

Järelvaatamiseks on mitmeid kasulikke webinare ka enesejuhtimise teemadel:

Inspireerivad eesmärgid
Igapäevane tõhusus
Edu blokeeringud
a

a
Lugemissoovitused

SinuLab blogis on ilmunud mitmeid artikleid, mis käsitlevad nii juhtimise, meeskonnatöö kui ka personalivaldkonna teemasid.

Töötajate iseteenindus kui juhtimistööriist

Meeskondlik ajurünnak viib tulemuste ja innovatsioonini

TeamShop lahendus meeskonnatöö võimendamiseks

Digikompetentside arendamine ettevõttes

Eesmärgistamine kui tulemusjuhtimise peamine mõjutaja

a

Info järgmiste arendusprojektide kohta

 • liidestus riik.ee portaaliga
 • ID kaardi ja MobiilID autentimise võimalused
 • Mobiili äpp SinuLab ja MyPlan lahendustele
 • Projektide ja muudatuste juhtimise moodul
 • Uuendatud ja kaasaegne ONBOARDING lahendus

Lisanfoks, konsultatsiooniks või pakkumiseks võta ühendust siin: