Töötajakogemuse juhi ja spetsialisti (Employee Experience Manager/Specialist) ja töötajakogemuse eksperdi (Emplyee Experience Expert) ametikohti on hakanud tekkima ka Eesti ettevõtetesse. Töötajakogemuse teema on põnev ja pakub võimalusi nii organisatsiooni kui protsesside arendamiseks.

Töötajakogemusele võib läheneda väga laiapõhjaliselt või ka väga praktiliselt ning konkreetselt. Töötajakogemus on ühest küljest nii sisemine Mindset aga ka igapäevased tegevused, mida töötaja kogeb oma töösuhtes tööandjaga.

Viimase aja muudatusi ja trende töötamise praktikates jälgides ning seda, kuhu suunas oleme liikumas, võib öelda, et töötajakogemusega tuleb tegeleda nii väikestel kui suurtel ettevõtetel, ettevõtete juhtidel kui personalitöötajatel, sõltumata nende ametinimetusest või -kirjeldusest.

Kuida siis ikkagi saada töötajakogemuse eksperdiks?

Valdkonnas eksperdiks saamine nõuab kindlasti aega ja kogemusi ning teatud kmpetentse. Näiteks võiks töötajakogemuse ekspert olla kursis selliste metoodikatega nagu:

  • disainmõtlemine
  • teenusedisain
  • Lean
  • protsessid ja nende kujundamine
  • muudatuste juhtimine
  • ja muu sarnane.

Kahtlemata on ka Eesti organisatsioonides väga mitmeid ja suurepäraseid töötajakogemuse kujundamise kogemusega spetsialiste. Küll aga on oluline teadmiste ja kogemuste kogumise või igakülgse enesetäiendamisega  juba täna teadlikult tegeleda.

Oleme selleks kokku pannud põhjaliku e-kursuse TÖÖTAJAKOGEMUSE disainimise ja arendamise teemadel.

Kui oled personalijuht (või spetsialist), siis annab kursus sulle oskused ja tööriistad kuidas analüüsida ja hinnata töötajakogemuse disainimise ja juhtimise erinevaid aspekte ning sellest lähtuvalt luua sobivaid lahendusi oma organisatsioonile, et töötajad oleksid pühendunud, tulemuslikud ja annaksid oma panuse ettevõtte eduloos.

Kui oled juht, siis saad e-kursuselt laialdase pildi sellest kuidas töötajakogemuse teemadega tegeleda nii strateegiast lähtudes, protsesside keskselt aga ka operatiivselt neid kujundades ja disainides.

VAATA KURSUSE SISU LÄHEMALT

UUS! TÖÖTAJAKOGEMUSE DISAINIMINE JA ARENDAMINE

Eestis esmakordne ja väga põhjalik töötajakogemuse tervikvaadet hõlmav e-kursus, mille saad läbida sulle sobivas tempos ja ajal.

E-kursus keskendub strateegilise töötajakogemuse kujundamisele organisatsioonis, kus fookuses on inimene ning mille kaudu kasvatatakse nii organisatsiooni kui iga üksikindiviidi tulemuslikkust.

E-kursuse läbinu saab koolituselt laialdase pildi sellest kuidas töötajakogemuse teemadega tegeleda nii strateegilisest vaatest lähtudes, protsesside keskselt aga ka operatiivselt neid kujundades ja disainides. Koolitusel osalenu oskab analüüsida ja hinnata töötajakogemuse disainimise ja juhtimise erinevaid aspekte ning sellest lähtuvalt luua sobivaid lahendusi oma organisatsioonile. Lisaks videoloengutele ja lugemismaterjalidele pakub e-kursus hulganisti erinevaid töölehti ning vorme, mis aitavad praktilise poole pealt analüüsimist ja arendustegevusi fookuses hoida. Kokku on e-kursusel üle 60 õppematerjali.

Koolituse sisu: koolitus koosneb 5-st moodulits, igal oma teema. Moodulites käsitleme nii töötajakogemuse mõistet kui töötaja eluringi kujundamist ühena olulistest töötajakogemuse juhtimise komponentidest, räägime soorituse juhtimisest ja tavapäraste arenguvestluste kohandamisest või ka asendamisest muude asjakohaste meetoditega, vaatame sisse e-õppe teemadesse, räägime muudatuste juhtimise väljakutsetest ja projektipõhisest lähenemisest ning loomulikult vaatame ka seda, kuidas töötajakogemust ning inimeste juhtimise protsesse digitaliseerida, kuidas toetada digitööriistadega personalijuhtimist. 

Sihtgrupp:  personalijuhid, personalispetsialistid, koolitusjuhid, erineva astme juhid sh. tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid.

VAATA KURSUSE SISU LÄHEMALT