Töötoad ja koolitused

UUS! TÖÖTAJAKOGEMUSE DISAINIMINE JA ARENDAMINE

Eestis esmakordne ja väga põhjalik töötajakogemuse tervikvaadet hõlmav e-kursus, mille saad läbida sulle sobivas tempos ja ajal.

E-kursus keskendub strateegilise töötajakogemuse kujundamisele organisatsioonis, kus fookuses on inimene ning mille kaudu kasvatatakse nii organisatsiooni kui iga üksikindiviidi tulemuslikkust.

E-kursuse läbinu saab koolituselt laialdase pildi sellest kuidas töötajakogemuse teemadega tegeleda nii strateegilisest vaatest lähtudes, protsesside keskselt aga ka operatiivselt neid kujundades ja disainides. Koolitusel osalenu oskab analüüsida ja hinnata töötajakogemuse disainimise ja juhtimise erinevaid aspekte ning sellest lähtuvalt luua sobivaid lahendusi oma organisatsioonile. Lisaks videoloengutele ja lugemismaterjalidele pakub e-kursus hulganisti erinevaid töölehti ning vorme, mis aitavad praktilise poole pealt analüüsimist ja arendustegevusi fookuses hoida. Kokku on e-kursusel üle 60 õppematerjali.

Koolituse sisu: koolitus koosneb 5-st moodulits, igal oma teema. Moodulites käsitleme nii töötajakogemuse mõistet kui töötaja eluringi kujundamist ühena olulistest töötajakogemuse juhtimise komponentidest, räägime soorituse juhtimisest ja tavapäraste arenguvestluste kohandamisest või ka asendamisest muude asjakohaste meetoditega, vaatame sisse e-õppe teemadesse, räägime muudatuste juhtimise väljakutsetest ja projektipõhisest lähenemisest ning loomulikult vaatame ka seda, kuidas töötajakogemust ning inimeste juhtimise protsesse digitaliseerida, kuidas toetada digitööriistadega personalijuhtimist. 

Sihtgrupp:  personalijuhid, personalispetsialistid, koolitusjuhid, erineva astme juhid sh. tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid.

VAATA KURSUSE SISU LÄHEMALT

STRATEEGILINE TULEMUSJUHTIMINE

On tavapärane, et ettevõtte algusfaasis või kasvades arendatakse hoolega äri põhiprotsesse, mis on kahtlemata ettevõtte edukuse võti. Sama tuleb järjepidevalt teha ka ettevõtte sisemiste protsessidega – nii igapäevaste kui perioodiliste administreerivate-ja tugiprotsessidega.

Töötuba keskendub strateegilise tulemusjuhtimise põhialustele ja mõtestab lahti tulemusjuhtimise mudeli. Tulemusjuhtimise õnnestumiseks on aga vajalik tegeleda ka inimressursiga ning seda oskuslikult suunata.

Töötoa tulemusena kujuneb osalejatel arusaab strateegilise tulemusjuhtimisest ja seotusest juhtimissüsteemidega. Samuti õpib osaleja strateegilis eesmärke “tõlkima” väiksemateks eesmärkideks kuni individuaalse panustaja tasemeni välja.

Koolituse sisu: strateegilise tulemusjuhtimise põhialused, strateegilise TJ mudel, tulemuste mõõtmise instrumendid, tulemuskeskse kultuuri kujundamine organisatsioonis, tulemuste hindamine individuaalsel tasandil, tulemustasustamine, kompetentside arendamine.

Sihtgrupp:  erineva astme juhid (tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid) ja spetsialistid

Kestus: 8 ak tundi

Osalejaid: 10-20

Maksumus: 2500 € + KM

KÜSI LISAINFOT

TÖÖTAJAKOGEMUSE DISAINIMINE

Töötajakogemuse disainimine on nagu kasutajaloo kirjutamine, mille eesmärgiks on jõuda lojaalsuse, pühendumuse ja tipptasemel soorituseni. Töötajakogemuse disainimine on iga ettevõtte jaoks rätsepatöö. Kui organisatsiooni tasandil tegeletakse peamiselt selle kujundamisega, siis elluviimine ja parendamine toimub alati juhi tasandil.

Töötuba keskendub töötajakogemuse kujundamisele ettevõttes ning selle digitaliseerimisele. Räägime lahti, mis on töötajakogemus, kuidas seda kujundada lähtuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast ja strateegilistest eesmärkidest, milline roll on erineva tasandi juhtidel selle ellurakendamise õnnestumisel.

Töötoa tulemusena kujuneb osalejatel arusaam kogu töötajakogemuse kujundamise protsessist. Osalejad analüüsivad ja mõistavad paremini oma organisatsiooni töötajate vajadusi ning oskavad valida tegevusi nende täitmiseks.

Koolituse sisu: töötajakogemuse disainimise alused, töötaja “eluring” organisatsioonis, töötajakogemuse disainimise tegevuskava koostamine, töötajakogemuse digitaliseerimine.

Sihtgrupp:  erineva astme juhid (tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid)

Kestus: 4 ak tundi

Osalejaid: 10-20

Maksumus: 1500 € + KM

KÜSI LISAINFOT

MUUDATUSTE JUHTIMINE (veebikooolitus)

Muutused toimuvad pidevalt, mõned neist meist sõltumatult kui väga suur osa muutustest on juhitavad. Juhitavaid muutusi nimetatakse organisatsiooni kontekstis muudatusteks. Muudatusi saab juhtida mitut moodi ja paljuski sõltub muudatuste õnnestumine nii juhtidest kui organisatsiooni kultuurist.

E-koolitusel käsitleme muudatuste juhtimise põhialauseid, muudatuste juhtimise protsessi ja agiilset lähenemist muudatustele – projektikeskne muudatus. Eraldi pöörame tähelepanu ka muudatustega kaasnevale kommunikatsioonile ning sellele, kuidas muudatus mõjutab erinevaid inimtüüpe.

E-koolituse tulemusena oskab osaleja analüüsida muudatuse vajalikkust, planeerida muudatuse juhtimise tegevuskava, kaasata meeskonnaliikmeid ning koostada kommunikatsiooni plaani. Kursuse läbinu saab kaasa töölehed ja materjalid edaspidiste muudatuste planeerimiseks ja kommunikatsiooni juhtimiseks.

E-koolituse sisu: muudatuste juhtimise mõisted, Lewin’i ja Kotter’i mudelid, muudatused organisatsioonis ning vastuseisu ületamine, muudatus kui projekt, muudatuse juhtimise ja elluviimisega seotud ohud, riskid ja probleemid.

Sihtgrupp:  erineva astme juhid  – tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid

Kestus: 2 tundi

Osalejaid: 10-20

Maksumus: 550 € + KM

KÜSI LISAINFOT

VIRTUAALNE MEESKONNATÖÖ (veebikooolitus)

Virtuaalse töö ja virtuaalse meeskonnatöö tegemine ning juhtimine nõuab avatud lähenemist ja valmisolekut asju teistmoodi teha. See ei pruugi aga alguses libedalt minna, sest olukord on ootamatu ja iga uus praktika vajab veidi sissetöötamiseks aega. Vajalikud on uued kokkulepped, töö- ja suhtlemisviisid

E-koolitusel käsitleme: miks saab virtuaaltöö puhul eriti oluliseks usaldus juhi ja töötajate vahel, kuidas luua tugevaid kokkuleppeid tegevuste ja tulemuste osas juhi ja töötaja vahel, millised hoiakud aitavad võimendada koostöövalmidust ja toetavad paindlikkust suhtlemises.

E-koolituse tulemusena oskab juht eesmärgistada virtuaalse meeskonna igapäevast ning pikemaajalist tööd koostöös meeskonna ja töötajaga, kujundada  meeskonnale sobivad töötamise tavad ning töökultuur, leida parimad viisid suhtlemiseks ja tööalaselt vajaliku info vahetamiseks, töötada meeskonna liikmetega individuaalselt ning läbi viia motiveerivaid 1:1 sessioone.

E-koolituse sisu: virtuaalse meeskonnatöö eripärad, millised on virtuaalse meeskonna juhtimise peamised väljakutsed juhile? millised on väljakutsed meeskonnale ja töötajale ning kuidas nende väljakutsetega toime tulla.

Sihtgrupp:  erineva astme juhid  – tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid

Kestus: 2 tundi

Osalejaid: 5-20

Maksumus: 550 € + KM

KÜSI LISAINFOT

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

KONTAKT

E-post: kontakt@sinulab.ee      Telefon: +372 5210194