Töötoad ja koolitused

STRATEEGILINE TULEMUSJUHTIMINE

On tavapärane, et ettevõtte algusfaasis või kasvades arendatakse hoolega äri põhiprotsesse, mis on kahtlemata ettevõtte edukuse võti. Sama tuleb järjepidevalt teha ka ettevõtte sisemiste protsessidega – nii igapäevaste kui perioodiliste administreerivate-ja tugiprotsessidega.

Töötuba keskendub strateegilise tulemusjuhtimise põhialustele ja mõtestab lahti tulemusjuhtimise mudeli. Tulemusjuhtimise õnnestumiseks on aga vajalik tegeleda ka inimressursiga ning seda oskuslikult suunata.

Töötoa tulemusena kujuneb osalejatel arusaab strateegilise tulemusjuhtimisest ja seotusest juhtimissüsteemidega. Samuti õpib osaleja strateegilis eesmärke “tõlkima” väiksemateks eesmärkideks kuni individuaalse panustaja tasemeni välja.

Koolituse sisu: strateegilise tulemusjuhtimise põhialused, strateegilise TJ mudel, tulemuste mõõtmise instrumendid, tulemuskeskse kultuuri kujundamine organisatsioonis, tulemuste hindamine individuaalsel tasandil, tulemustasustamine, kompetentside arendamine.

Sihtgrupp:  erineva astme juhid (tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid) ja spetsialistid

Kestus: 8 ak tundi

Osalejaid: 10-20

Maksumus: 2500 € + KM

KÜSI LISAINFOT

TÖÖTAJAKOGEMUSE DISAINIMINE

Töötajakogemuse disainimine on nagu kasutajaloo kirjutamine, mille eesmärgiks on jõuda lojaalsuse, pühendumuse ja tipptasemel soorituseni. Töötajakogemuse disainimine on iga ettevõtte jaoks rätsepatöö. Kui organisatsiooni tasandil tegeletakse peamiselt selle kujundamisega, siis elluviimine ja parendamine toimub alati juhi tasandil.

Töötuba keskendub töötajakogemuse kujundamisele ettevõttes ning selle digitaliseerimisele. Räägime lahti, mis on töötajakogemus, kuidas seda kujundada lähtuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast ja strateegilistest eesmärkidest, milline roll on erineva tasandi juhtidel selle ellurakendamise õnnestumisel.

Töötoa tulemusena kujuneb osalejatel arusaam kogu töötajakogemuse kujundamise protsessist. Osalejad analüüsivad ja mõistavad paremini oma organisatsiooni töötajate vajadusi ning oskavad valida tegevusi nende täitmiseks.

Koolituse sisu: töötajakogemuse disainimise alused, töötaja “eluring” organisatsioonis, töötajakogemuse disainimise tegevuskava koostamine, töötajakogemuse digitaliseerimine.

Sihtgrupp:  erineva astme juhid (tippjuhid, keskastme juhid, esmatasandi juhid)

Kestus: 4 ak tundi

Osalejaid: 10-20

Maksumus: 1500 € + KM

KÜSI LISAINFOT

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

KONTAKT

E-post: kontakt@sinulab.ee      Telefon: +372 5210194