SinuLab.ee tööriistade väljaarendamisel on kasutatud kõige praktilisemaid lähenemisi, mis juhtide ja ettevõtete igapäevases praktikas kasutust leiavad

  • Tööriistad on kujundatud nii, et need oleksid mugavad ja lihtsad nii juhile kui töötajale
  • Tänu  sisse-ehitatud protsessidele ei vaja tarkvara eraldi seadistamist ja on valmis koheselt kasutuselevõtuks
  • Lisada tuleb töötajate kasutajainfot ja töösuhet puudutavad andmed
  • Tööriistad ja lahendused on jaotatud teemade kaupa mooduliteks
  • Kõiki tööriistu saab kasutusele saab neid võtta ka eraldi ja kombineeritult

MOODULID

TULEMUSJUHTIMINE

 • Visioon, missioon, väärtused
 • Strateegilised eesmärgid
 • Struktuurne eesmärgistamine
 • Tegevuskavade loomine
 • Meeskondlik eesmärgistamine
 • Juhi/töötaja sisseelamise plaan
 • Tulemuslikkuse monitoorimine
 • Tulemuste analüütika
 • Projektiplaanide loomine

ARENDAMINE

 • Arenguvestluste administreerimine
 • Oskuste kaardistamine
 • Käitumise/hoiakute hindamine
 • Arendustegevuste plaanid
 • Ettevõtte koolitusplaan
 • Koolituste eelarvestamine
 • Sisekoolituste administreerimine
 • E-koolituste loomine

TALENDIJUHTIMINE

 • Talentide kaardistamine
 • Potentsiaali hindamine
 • Järelkasvu plaanid
 • Karjäärijuhtimine
 • Individuaalne arenguplaan
 • Coaching Tracking

JUHTIMISE TUGI

 • Ärivõimaluste planeerimine
 • Riskide hindamine
 • Tulemuskaardi generaator
 • Kooslekute ja otsuste administreerimine
 • Protseduuri kirjeldamise tööriist
 • Ettevõtte varade andmine töötaja käsutusse
 • Aja ja tegevuste pildistamine

KOMPETENTSID

 • Kompetentsimudelid
 • Näidiskompetentsid
 • Kompetentside hindamine
 • Hindamiste kalibreerimine
 • Arenguvajaduste analüüs
 • Meeskondlik hindamiste võrdlus
 • 360 või 270 hindamised

ISETEENINDUS

 • Kasutajate haldus
 • Struktuuri ja üksuste lisamine
 • Rollide määramine
 • Ametikohtade register
 • Töötajal ligipääs temaga seotud andmetele
 • Elektroonilised taotlused
 • Taotluste kinnitamised
 • Peakasutaja liides
 • Andmete ülekandmine

PERSONALIJUHTIMINE

 • Tööjõuvajaduse planeerimine
 • Tööjõukulude arvestus
 • Palgaülevaatused
 • Sisemine elektrooniline Helpdesk
 • Töötaja käsiraamatu tööriist
 • Personalistatistika

PERSONALIHALDUS

 • Töötajate register
 • Töötaja andmete haldus
 • Töölepingute haldamine ja muudatused
 • Puhkuste ajakava
 • Puhkuse avaldused ja muudatused
 • Tööaja-arvestus
 • Tööajakavade koostamine
 • Puhkusetasu arvestus
 • Töötasu arvestus
 • Tööjõumaksude arvestus
 • Lisatasude arvestus

TARKVARA, MIDA SAAB KASUTADA KOGU ETTEVÕTE

KONTAKT

Tarkvara valitakse pikaks ajaks ning on äärmiselt oluline, et see vastaks kõikidele ettevõtte ootustele. Saada meile oma küsimus, me võtame sinuga kontakti ning arutame koos läbi nii vajadused kui võimalused. Kohtumine + demo ja 1 tund nõustamist on uutele klientidele tasuta.


  Soovin kohtumist/DEMOSoovin lisainfotSoovin nõustamist