TEENUSED

On üsna tavapärane, et väikestes ja keskmistes ettevõtetes on just juht see, kes tegeleb nii töötajate andmete ja administreeimise korraldamise kui ka töötajate arendamise teemadega.

Selleks, et juhtidel jääks aega toetada ja suunata oma inimesi ning samal ajal tegeleda tulemuslikult ka äritegevuse kasvatamisega, oleme loonud ja kujundanud käepärased lahendused SinuLab tarkvara näol.

 • Töötajate andmed ja lepingute haldamine

 • Juhtimist toetavad protsesside kujundamine ja parendamine

 • Jooksev tugi juhtidele kõigis inimestega seotud teemades

VÕTA ÜHENDUST

Peame arvestust töötajate ja nende andmete üle, süstematiseerimime ja ühtlustame töösuhtealased dokumendid vastavalt seadusele ja ettevõtte tegevusvajadusest sõltuvalt

Aitame kujundada ja juurutada ettevõttele strateegiliselt vajalikud sisemised protsessid, mis lihtsustavad juhi tööd töötaja arendamisel ja tulemuste eesmärgipärasel juhtimisel.

Toetame jooksvalt ettevõtte kõiki vajalikke sisemisi inimeste juhtimisega seotud toiminguid, aitame administreerida tegevusi, juhime protsesse ja koostame aruandlust.

Toetame juhte jooksvates teemades:

 • töösuhted
 • töötajate arendamine
 • tulemusjuhtimine
 • tarkvara kasutamine töövahendina

TEENUSTE KIRJELDUS

… sisaldab peamisi personalitöö teenuseid koos tarkvara kasutamisega. Teenuse maksumus sõltub töötajate arvust ja kokkulepitud tööde mahust.

Vali sobivad teenused alljärgnevate hulgast:

 • Töötajate registri ja töösuhte dokumentode vormistamine ja haldus
 • Puhkuste korraldus
 • Tööaja raporteerimine
 • Värbamise tugi
 • Arenguvestluste administreerimine
 • Koolitustegevuste korraldamine
 • Muu …

Kuupõhine tasu alates 450 €.
Miinimumpakett sisaldab 4 teenust, võimalik ka kombineerida ja lisada soovitud teenuseid.

… 1-3 teenust koos tarkvara kasutusega vastavalt valikule. Kõige sobilikum väike-ettevõttele, kus teenuseid ei vajata igakuiselt ühtlases mahus.

Arveldatakse kuu põhiselt vastavalt teostatud töö ajale.
Tunnitasu 40 € tund.

… töötajate andmete ja töösuhte dokumentide administreerimise ja haldamise teenus koos tarkvara kasutusega. Kuupõhine tasu vastavalt tööde mahule 40 € tund.

… sisaldab kokkulepitud tähtajalisi tegevusi koos tarkvara kasutusega. Näiteks: kompetentside kaardistamine, kompetentside hindamine, sisekoolituste korraldamine jne. Tasu lepitakse kokku vastavalt tööde mahule.

Arenguvestluste stardipakett on kõige parem lahendus, kui soovite alustada ettevõttes juhi ja töötaja vaheliste vestlustega. Lisaks tarkvarale aitame üles ehitada ja juurutada kogu lahenduse ning protsessi.

Samuti on stardipakett hea neile, kes soosvivad olemasolevat arenguvestluste süsteemi värskendada või digitaliseerida. Pakett sisaldab nii konsultatsiooni kui uue lahenduse väljatöötamist/juurutamist.

ARENGUVESTLUSTE STARDIPAKETT – info

Virtuaalne personalispetsialisti teenus sisaldab igakuist teenust kokkulepitud tegevustes ja mahus ning samuti tarkvaralist lahendust, mis annab ettevõttele võimaluse jooksvalt andmetele ligi pääseda.

VIRTUAALNE PERSONALISPETSIALIST – info

TEENUSEGA ALUSTAMINE

Enne teenusega alustamist:

 • Viime läbi põhjaliku kaardistamise (auditi) hetkeolukorra osas (võimalikud auditi valdkonnad: personalipoliitika, töötajate andmed ja andmete kvaliteet, avaldused ja vormid, protsessid)
 • Töösuhtealaste dokumentide korrastamine (näiteks: töökorralduse reeglid, ametijuhendid, töölepingu dokumendid ja lisad jne)
 • Töötajate andmete sisestamine tarkvaralahendusse
 • Tarkvara kasutaja-koolituste läbiviimine töötajatele ja juhtidele
 • Tarkvara kasutajatoe vajaduse selgitamine ja kujundamine
TELLI SIIN

KKK

Kas teenuse puhul lisanduvad ka eraldi tasud tarkvara kasutamise eest? 

Ei, lisatasusi ei kaasne. Tarkvara kasutamine on teenuse hinna sees.

Kellele on selline teenus kõige kasulikum?

Soovitame teenust neile meeskondadele ja ettevõtele, kus ei ole eraldi personalispetsialisti ning kes on valmis ja soovivad rakendada kaasaegseid lahendusi tarkvara näol.

Miks on kasulik kombineerida tarkvara ja teenus omavahel?

Sisuliselt on tegemist inimressursi valdkonna tegevuste sisseostmisega, mille üheks lisaväärtuseks on kaasaegne ja lihtne tarkvara. Ettevõte ja eriti juhid, saavad kasutada professionaalse teenusepakkuja tuge kõikides soovitud inimeste juhtimise ja arendamise valdkondades.

On see kallis?

Kindlast mitte kui arvestada operatiivsuse ja töö kvaliteedi tõusuga, mida selline korraldus toob kaasa juhtimisse.

Võta meiega ühendust ja kujundame just sinu meeskonnale või ettevõttele sobiva teenuse!

KONTAKT

Tarkvara valitakse pikaks ajaks ning on äärmiselt oluline, et see vastaks kõikidele ettevõtte ootustele. Saada meile oma küsimus, me võtame sinuga kontakti ning arutame koos läbi nii vajadused kui võimalused. Kohtumine + demo ja 1 tund nõustamist on uutele klientidele tasuta.