Tulemusjuhtimise esmane eesmƤrk on saavutada tulemusi kuid teha seda mƵtestatud tegevuse ehk soorituse efektiivsuse kaudu. Tulemusjuhtimise pikem eesmƤrk on teha pidevalt paremaid tulemusi samade vƵi vƤhemate ressurssidega kasvatades efektiivsust nii organisatsiooni kui isiku tasandil.

Seega tuleb tulemusjuhtimisega tegeleda organisatsioonis mitmel tasandil, siduda eesmƤrke, analĆ¼Ć¼sida tulemusi vƵi mitte-tulemusi, parendada kogu protsessi. Need on kahtlemata tegevused, mis nƵuavad aega, motivatsiooni ja jƤrjepidevust.

Tulemusjuhtimine ei ole kindlasti vaid suurettevƵtete pƤrusmaa. SuurepƤraseid tulemusi toob hoolikalt lƤbimƵeldud kuid lihtne ning rakendatav protsess igas valdkonnas ja iga suurusega organisatsioonile. Alustada vƵib ka Ć¼hest projektist vƵi osakonnast/Ć¼ksusest. Ā Algatuseks on oluline mƵista, mis ettevƵttes hetkel toimub, mida juba tehakse ja kuidas on senine tegevus/sĆ¼steem Ć¼les ehitatud.

Esimene samm -> analĆ¼Ć¼sige hetkeolukorda

  • Milliseid tegevusi tƤna teete, mis on seotud tulemusjuhtimisega?
  • Kas ettevƵttes erinevatel tasanditel pĆ¼stitatud eesmƤrgid on omavahelises seoses?
  • Milline on teie organisatsiooni hoiak eesmƤrkide ja tulemuste osas?

Enne jƤrgmise sammu juurde asumist soovitame lƤbi viia pƵhjalikuma enesehinnangu. Eenesehinnang annab hea Ć¼levaate hetkeseisust, hoiakutest ja ka toetab tulevikuvajaduste vƤljaselgitamisel.Ā 

Teine samm -> tulemusjuhtimise alused

  • Milline on ettevƵtte pƵhiprotsess?
  • Milliste nƤitajate abil saab mƵƵta protsessi efektiivsust ja millised on tulemusnƤitajad?

Tulemus-ja sooritusmƵƵdikute kaardistamiseks soovitame kasutada toetavat kĆ¼simustikku, mis on lisatud allpool.

Kolmas samm -> tulemusjuhtimise kui sĆ¼steemi kujundamine

  • Millised tasandid on kaasatud?
  • Millised on TJ vƵtmerollid ja vastutused, ajalised kriteeriumid?
  • Kuidas korraldada analĆ¼Ć¼s ja tagasiside andmine?
  • Kuidas head sooritust hinnatakse ja tasustatakse?
  • Kuidas toimub kogu protsessi administreerimine?