Puhkuste planeerimine ja korraldamine – kƵik Ć¼hes!

Kaasaegne meeskond vƵi ettevƵte vƤƤrtustab seda, et oluline info on tƶƶtajatele kƤttesaadav ning kƵiki tegevusi saab korraldada operatiivselt.Ā 

Me aitame viia personalitƶƶ ja -arvestuse juhtidele ja inimestele lƤhemale nii, et:

 • vajalik info saab operatiivselt sisestatud
 • tƶƶtajal on hea Ć¼levaade teda puudutavast infost
 • juhil on hea Ć¼levaade kogu meeskonna hetkeolukorrast ja ajaloost
 • tƶƶtajad on kaasatud kogu protsessi vƤltel
 • meeldetuletused uute taotluste kohta saadetakse automaatselt

Sul ei ole vaja ise midagi leiutada vƵi vƤlja tƶƶtada, oluline on, et oled valmis rakendama kaasaegse juhtimise pƵhiprintsiipe ja valmis muutusteks. KƵi muu teeme Ƥra meie.

 • ASUKOHAVABA KASUTUS

  Puhkuseid saab planeerida ja arvestada igal ajal, igal pool – Sinulab tarkvara toetab sind pilveteenuse kaudu. Tƶƶtajal, juhil ja personalijuhil on ligipƤƤs igal ajal turvaliselt tagatud.

 • KĆ•IK VAJALIK

  SinuLab lahendus on tƤielikult vastav kƵikidele kehtivatele seadustele arvutades nii puhkuseƵigust, puhkusejƤƤke kui ka aegumisi.

 • ƜKS SƜSTEEM

  Puhkuse ja kƵikide muutustega seotud info on saadaval Ć¼hes kompaktses sĆ¼steemis – sisestamine, kinnitamine kui statistika on jooksvalt kƤttesaadav kƵigile osapooltele. Nii tƵstad oma ettevƵtte/meeskonna kaasatust personaliprotsessidesse kƵige elementaarsemast infost alates.

ISETEENINDUSEGA PUHKUSTE KORRALDUS

VĆ•IMALUSED:

 • koostada puhkuste ajakava
 • tƶƶtajal sisestada puhkuse avaldusi
 • juhil kinnitada vƵi tagasi lĆ¼kata puhkuse taotlusi
 • vaadata kogu osakonna puhkuste graafikut

ARVUTUSED:

 • tƶƶtaja aastane puhkuseƵigus
 • kasutatud ja kasutamata pƵhipuhkus
 • aeguvad puhkused
 • puhkuseƵiguse peatumine

Puhkuste lahendus

Puhkuste ajakava koostamise vastutus lasub kĆ¼ll tƶƶandjal ja seaduse jƤrgi on tal Ƶigus seda Ć¼hepoolselt kehtestada, kuid tavapƤrane praktika meie ettevƵtetes on siiski selline, kus tƶƶtaja teeb omapoolsed ettepanekud ja tƶƶandja kinnitab vƵi lĆ¼kkab soovid tagasi.

Puhkuste ajakava koostamise eesmƤrgks on planeerida tƶƶd ja puhkust ette nii tƶƶtajal kui tƶƶandjal. See annab vƵimaluse asendajate leidmiseks ja tƶƶde korraldamiseks puhkuste kƵrgperioodil.

Puhkuste ajakava peab olema valmis 31. mƤrtsiks jooksva kalendriaasta kohta.

VAJALIKUD FUNKTSIOONID:

 • Liides arvestab puhkuseid vastavalt tƶƶtatud ajale
 • Kasutamise alustamisel saab sisestada kƵikide tƶƶtajate eelmise perioodi puhkuse jƤƤgi
 • On vƵimalik rakendada nii kalendripƤevade pƵhist arvestus kui ka tƶƶpƤevade pƵhist arvestust

TĆ–Ć–TAJA SAAB:

 • esitada puhkuseavaldusi pƵhipuhkuse kasutamiseks
 • esitada puhkuseavaldusi ja lisadokumente muude puhkuste kasutamiseks (olemas kƵik seadusega mƤƤratud puhkuse liigid)
 • lisada puhkuseavaldusele enda asendaja nime
 • taotleda juba kinnitatud puhkuse tĆ¼histamist ja muuta puhkuse aegu
 • Ć¼levaate oma puhkuste kohta lƤbi aastate
 • Ć¼levaate jooksva aasta puhkuseƵiguse ja puhkuse jƤƤgi ja aegumiste kohta
 • meeldetuletuse algava puhkuse kohta oma e-postile 7 pƤeva enne puhkuse algust

JUHT SAAB:

 • kinnitada alluvate puhkusetaotlusi
 • tĆ¼histada tƶƶtaja puhkuseid kokkuleppel tƶƶtajaga
 • Ć¼levaate kogu meeskonna puhkustest visuaalse graafiku abil
 • Ć¼levaate kogu meeskonna puhkuste kasutamisest, puhkuse jƤƤgist ja aegumistest
 • lisada tƶƶtajale puhkuseid (eeldab paberil kirjalikku avaldust)
 • teavitused tƶƶtajate puhkuse avaldustest e-postile

PERSONALIJUHT / RAAMATUPIDAJA SAAB:

 • luua kiirelt ja mugavalt aastase puhkuste ajakava
 • muuta operatiivselt puhkuseid ilma paberkandjal avalduseta
 • Ć¼levaate jooksvast puhkuste seisust
 • puhkuse reservi raportid iga perioodi lƵpul (aasta)
 • Ć¼levaate kƵikidest tƶƶtajate puhkustest nii graafiku kui tabeli abil

Puhkuse mooduliga tƶƶĀ alustamine

Puhkuse lahenduse kasutamiseks on teil vaja teha jƤrgmist:

 • liituda SinuLab tarkvaraga, sƵlmida leping ning valida juurde sobivad paketid
 • sisestada eelmise kalendriaasta puhkuste jƤƤk
 • teavitada tƶƶtajaid ja anda vajalikud juhisedĀ andmete sisestamiseks (puhkused)

Kui olete alustav ettevƵte vƵi vƵtate tƶƶle esimesed tƶƶtajad, on liitumise protsess veelgi lihtsam.

SinuLab lahendus vƵimaldab lisaks puhkuste korraldamisele hallata ka tƶƶsuhteid ja tƶƶaja raporteerimise vajadusi.