PEOPLE DATA

The Modern environment for storing and sorting all kind of Employees data like the Jobs register, contact information, user accounts, employment documentation, and changes to the structure of the organization. All the activities related absence, vacation planning, approval, reminders, etc. re now digitally managed. We have made the salary calculation easy and automated.

PERFORMANCE

Performance Management module is the heart of SinuLab software. Both administration module and development module are supporting the performance improvement on strategic, organization, unit and employee level. The software solution helps to connect strategy, expected results and competency gaps to valid development targets.  

DEVELOPMENT

We connect goals, competency development and results into strategic system. Managers and Employees operative feedback, minutes of 1-on-1 discussions, coaching, assessment and development analysis are just some of the solutions you can use. All in order to support the development of your organization and people.

SinuLab software user languages:

QUALITY OF MANAGEMENT

Business leaders through the ages have evaluated as most unpleasant tasks all the administration related activities. From the documentation to updating of the data. It seems that Managers have less and less time they can spend on doing the real business.

SinuLab solutions are developed considering the activities that Managers perform on daily basis. We have designed these solutions to be simple and convenient.

Most importantly, our tools can help Managers to save up to 50% of time spent on administration activities and as an additional bonus, they will have a complete overview of their Employees data, performance progress and development.

SPECIAL SOLUTIONS

The benefit of innovation is not always about the new and complicated solution. Instead, innovation is necessary to support simple activities in the organization in order to reach the goals. For small and medium size companies, changing the excel and word approach to software is a huge innovation. Operative, resource, and cost-effectiveness mindset is the key in a contemporary business world. SinuLab software provides many tools and solutions that will help Managers take important decisions regarding people and business development, promptly.

Special features are born together with our clients considering the specialty of their businesses. You describe what you want and we create the solution.

PEOPLE FOCUS

Software never replaces real people, Leaders or Managers. But software can help Managers to turn their work more people oriented and resultful. We believe that a good Manager is able to handle business and organization, and people. We in SinuLab help Managers to be successful in these tasks.

Traditionally, the human resource software is aimed for HR people. SinuLab is designed for Managers and Leaders, and people in the organization, and for their successful development through interactions. SinuLab software integrates roles for all – Employees, Managers and also for HR specialists.
Our practical jet novel tools will help the whole organization to focus on their most important asset – PEOPLE.

PARTNERS & CLIENTS

email: kontakt@sinulab.com

Phone: +372 5210194

Talent Management by SinuLab” href=”https://sinulab.com/talent-management-by-sinulab/”>Loe TALENDIJUHTIMISE lahendusest siit.

KAASAEGSE TARKVARA KASUTEGURID

 • praktikas kasutatavad protsessid, mis aitavad keerulised tegevused lihtsaks muuta
 • lahendused, mis aitavad säästa juhi aega: dokumendid, puhkused, infovahetus, tagasiside jms
 • operatiivsus tegevustes, mis siiani on olnud aeganõudvad – eesmärkide seadmine, tulemuste hindamine, järjepidevus, töötaja vestlused jms
 • juhil ja töötajal kulub vähem aega bürokraatiale, rohkem sisulisele äri-ja arendustegevusele
 • aitab juurutada ja efektiivsemaks muuta kogu tulemusjuhtimise protsessi
 • seob omavahel töötajate potentsiaali, kompetentside arendamise, ärilised eesmärgid ja tulemuste hindamise

SinuLab tarkvara keeled:

Tutvu lähemalt ja küsi esitlust või prooviperioodi

Moodulid, lahendused ja tööriistad

PERSONALIHALDUS

 • Töötajate register
 • Andmete haldus
 • Töölepingud, muudatused
 • Digiallkirjastamine
 • Puhkuste haldamine
 • Puhkuste muudatused
 • Tööaja raporteerimine
 • Tööajakavade koostamine
 • Ametikohtade register
 • Dokumentide kaust

TULEMUSJUHTIMINE

 • Visioon, missioon, väärtused
 • Strateegilised eesmärgid
 • Struktuurne eesmärgistamine
 • Tegevuskavade loomine
 • Meeskondlik eesmärgistamine
 • Juhi/töötaja sisseelamise plaan
 • Tulemuslikkuse analüüsimine
 • Tulemuste monitoorimine
 • Projektipõhised tegevuskavad
 • Tulemusjuhtimise mudel

ARENDAMINE

 • Arendusvestluste haldamine
 • Coaching, mentorlus, Onboarding
 • Kompetentside hindamine
 • Käitumise/hoiakute hindamine
 • Arendustegevuste plaanid
 • Ettevõtte koolitusplaan
 • Koolituste eelarvestamine
 • Sisekoolituste haldamine
 • E-koolituste loomine
 • Koolitusel osalemise info

TARKVARA TARGALE ETTEVÕTTELE

SinuLab.com lahendus võimaldab teil administreerivatele tegevustele kuluvat aega vähendada pea 50% võrra


TÕUSEB JUHTIMISE KVALITEET

Kõige ebameeldivamaks tegevuseks on juhid läbi aegade hinnanud kõike administreerimisega seotut. Alates dokumentidest ja lõpetades andmete ajakohastamisega. Selle kõige taustal, tundub, et äritegevuseks jääb üha vähem ja vähem aega.

SinuLab lahendused on välja arendatud tegevustest, mida juht igapäevaselt ettevõtet juhtides teeb. Oleme kujundanud need lihtsaks ja mugavaks.

Mis kõige olulisem, meie tööriistade abil säästavad juhid pea 50% administreerimisele kuluvast ajast ning saavad lisaboonusena suurepärase ülevaate oma töötajate arengust läbi aastate.


FOOKUSES ON INIMESED

Tarkvara ei tee juhi tööd küll ära aga muudab selle tulemuslikumaks ja inimestekeskseks. Me usume, et hea juht suudab juhtida nii äritegevust, organisatsiooni kui inimesi ning SinuLab tarkvara saab kaasa aidata nende tulemuslikule arengule.

Kui tavapäraselt on personalitarkvara suunatud personalivaldkonna töötajatele, siis SinuLab lahendus keskendub eelkõige juhtide ja töötajate vahelisele interaktsioonile. Siiski, SinuLab keskkonnas saavad edukalt toimetada nii juhid, töötajad kui ka personalivaldkonna inimesed, me oleme seadistanud neile sobivad rollid.

Läbiproovitud ning toimivad tööriistad aitavad juhil keskenduda kõige suuremale väärtusele – INIMESTELE.


ERILAHENDUSED

Innovatiivsuse kasutegur ei seisne alati uues ja keerulises lahenduses vaid selles, kas ja kuidas ta toetab ettevõttes vajalikke tegevusi. Excel’ilt ja word’ilt üleminek tarkvarale on väike-ja keskmistes ettevõtetes oluline innovatsioon.

Operatiivsus, aja- ja kulusäästlikkus on tänase ärikeskkonna märksõnadeks.SinuLabi keskkonnas on mitmeid sisse-ehitatud tööriistu ja lahendusi, mille toel on juhil võimalik vastu võtta olulisi otsuseid oma inimeste ja ettevõtte arendamiseks.

Erilahendused sünnivad koostöös klientidega ja toetades nende äritegevuse eripärasid. Teie ütlete, mis on teie soov ja meie loome lahenduse.

Koostööpartnerid ja kliendid

VÕTA ÜHENDUST

E-post: sinulab@sinulab.com    Telefon: +372 5210194