SinuLab on kaasaegne juhtimistarkvara, mis loodud ja disainitud väike-ja keskmistele ettevõtetele, organisatsioonidele ning meeskondadele.

SinuLab fookuses on töötajakogemuse toetamine ja kõikide inimestega seotud sisemiste protsesside tõhustamine.

  • VÄRBAMINE
  • TULEMUSJUHTIMINE
  • TÖÖTAJATE ARENDAMINE
  • TAGASISIDE
  • TÖÖ DISAINIMINE
  • KOMMUNIKATSIOON

Me oleme jõudnud ajajärku, kus ettevõtetel ja organisatsioonidel tuleb kriitilise pilguga üle vaadata kõik senised õppimise ja arendustegevuste standardid ja tavad. Just selle pärast, et töömaailm on viimasel dekaadil järjepidevalt liikunud muutuste suunas ning hiljutine tervisekriis andis omakorda kohustusliku vaate alternatiivsetele lähenemistele, kus esikohale on kerkinud nii paindlik töökorraldus, virtuaalne töö ja suurenenud autonoomiaga seoses enesejuhtimine.

Ükski tänapäeva ettevõte ei saa olla järjepidev ja edukas kui ta ei hoolitse oma sisemiste protsesside lihtsustamise, kiirendamise ja digitaliseerimise eest. Lisaks raamatupidamisele, aruandlusele ja näiteks materjaliarvestusele on äärmiselt oluline tõhtsustada ja tegeleda järjepidevalt ettevõtte võtmekompetentside hoidmise ja arendamisega. Seda saab teha vaid läbi juhtimise ja inimeste arendamise.

Registreerimise vormis täitmisel suunatakse teid edasi vaatama SinuLab juhtimistarkvara DEMO (lindistatud live webinaril), pikkuseks 1,5 tundi.

SinuLab DEMO vaatamiseks palun sisesta vajalikud andmed.

Andmete sisestamise ja vormi saatmisega kinnitan, et esitan korrektseid ja kehtivaid andmeid ning luban SinuLab OÜ-l neid töödelda.