PÕHIMÕTTELT PRAKTILINE

SinuLab juhtimistarkvara tööriistade väljaarendamisel on kasutatud kõige praktilisemaid lähenemisi, mis juhtide ja ettevõtete igapäevases praktikas kasutust leiavad

 • Tööriistad on kujundatud nii, et need oleksid mugavad ja lihtsad nii juhile kui töötajale
 • Tänu  sisse-ehitatud protsessidele ei vaja tarkvara eraldi seadistamist ja on valmis koheselt kasutuselevõtuks
 • Lisada tuleb töötajate kasutajainfot ja töösuhet puudutavad andmed
 • Tööriistad ja lahendused on jaotatud teemade kaupa mooduliteks
 • Kõiki tööriistu saab kasutusele  võtta nii eraldi kui ka kombineeritult

SINULAB TARKVARA JA LAHENDUSTE ÜLEVAADE

MOODULID

TULEMUSJUHTIMINE

 • Visioon, missioon, väärtused
 • Strateegilised (pikaajalised) eesmärgid
 • Struktuurne eesmärgistamine
 • Eesmärkidele täitjate määramine
 • Eesmärkide tasemete määramine
 • Tulemuste monitoorimine
 • Tagasisidestamine
 • Staatuste graafika ja statistika
 • E-posti teavitused

TULEMUSJUHTIMISE MOODULI infoleht

ARENDAMINE

 • Juhi-töötaja vestluste administreerimine
 • Automaatse teavitused e-postile
 • Personaalsete tööalaste eesmärkide seadmine
 • Personaalsed arenguvajadused
 • Käitumise/hoiakute hindamine
 • Eesmärkide täitmise tagasiside
 • Jätkuvestluste märkmed

JUHI-TÖÖTAJA VESTLUSED INFOLEHT

ARENGUVESTLUSTE STARDIPAKETT

PERSONALIHALDUS

 • Töötajate register
 • Töötaja andmete haldus
 • Töölepingute haldamine ja muudatused
 • Puhkuste graafik
 • Puhkuse avaldused ja muudatused
 • Puhkuste kinnitamised juhi poolt
 • Puhkuse jäägi arvutamine
 • Puhkusereservi raport eksportimiseks
 • Tööaja raporteerimine
 • Juhi ja töötaja kinnitamised
 • Tööaja üldraport eksportimiseks

PERSONALIHALDUSE LÜHITUTVUSTUS

PUHKUSTE MOODULI INFOLEHT

UURINGUD JA KÜSITLUSED

 • Sihtgrupi valimine
 • Vormide loomine kodulehele
 • Tulemuste graafika küsimuste kaupa
 • Andmete üldraport
 • Rollide ja vaatamisõiguste määramine
 • Andmed vastajate kohta
 • Erinevad filtrid tulemuste sortimiseks
 • Pulsi-uuringud
 • Töötaja soovitusindeks
 • 15 erinevat vastusevarianti

UURINGUD JA KÜSITLUSED INFOLEHT

COACHING & ONBOARDING

 • Juhendamise ja Coaching projektide algatamine
 • Projekti alustamise ja muudatuste teavitused e-postile
 • Juhendamiste ja osalemiste kinnitamised
 • Juhendamise sessioonide lisamine
 • Automaatsed teavitused ja kutsed osalejatele
 • Osalejate märkmed
 • Onboarding projektid, mitme juhendaja lisamine
 • Moodulit on võimalik kasutada iseseisvalt
 • Algataja, juhendaja ja osaleja iseteenindus

JUHENDAMISE MOODULI LÜHITUTVUSTUS

KOOLITUSED & SERTIFIKAADID

 • Koolituste ja arendustegevuste plaan
 • Andmete importimine arenguvestlustest
 • Koolituste eelarvestamine
 • Jooksev statistika koolitusnäitajate kohta
 • Sisekoolituste algatamine ja administreerimine
 • Sisekoolitustele registreerumine
 • Juhipoolsed kinnitused
 • Koolituste ja sündmuste infotahvel
 • Juhtide ja töötajate iseteenindus
 • Sertifikaatide, tunnistuste ja lubade register
 • Tähtaegade ja aegumiste meeldetuletused

SERTIFIKAADID LÜHITUTVUSTUS

KOOLITUSED MOODULI INFOLEHT

KOMPETENTSID

 • Kompetentsid ja käitumuslikud näitajad
 • Kompetentsiprofiilide loomine
 • Kompetentside hindamise administreerimine
 • 360 või 270 või 180 kraadi hindamised
 • Võimalik lisada väliseid hindajaid ja eksperti
 • Sisseehitatud kompetentside raportid, allalaetavad PDF formaadis
 • Meeskondlik hindamiste võrdlus
 • Erinevate perioodide hindamiste võrdlus
 • Kahe või enama isiku hindamise võrdlus

KOMPETENTSIDE MOODULI INFOLEHT

VÄRBAMINE

 • Värbamise planeerimine
 • Sobivate värbamisetappide valimine
 • Töökuulutuste koostamine ja avaldamine
 • Kandidaatide haldus (Kanban, hindamised)
 • Intervjuude kalender ja intervjuude märkmed
 • Video-intervjuude läbiviimine ja salvestamine
 • E-teavituste saatmine kandidaatidele, kirjade mallid
 • Jooksev statistika värbamise tulemuslikkuse kohta

VÄRBAMISE MOODULI ÜLEVAADE

TÖÖAJA KAVA

 • Töögraafikute koostamine ja muutmine
 • Vahetuste lisamine ja muutmine
 • Vahetuse määrangud (projekt, asukoht, tööpositsioon)
 • Automaatne puhkuste info
 • Planeeritud töötundide loendur, võrdlus tööajanormiga
 • Tööajagraafiku kinnitamine
 • Teavitused töötajatele kinnitamise ja muutmise kohta
 • Töötaja ettepanekud vahetuse muutmiseks
 • Juhtide iseteenindus (graafiku koostamine)

TERVISLIKKUS

 • töökeskkonna dokumentide haldamine
 • töötaja personaalne tervislikkuse kaart
 • kaitsevahendite register
 • töötervishoiu ja -kontrolli dokumentide register

ISETEENINDUS

 • Kasutajate haldus
 • Struktuuri ja üksuste lisamine
 • Rollide määramine
 • Ametikohtade register
 • Töötajal ligipääs temaga seotud andmetele
 • Elektroonilised taotlused
 • Taotluste kinnitamised
 • Peakasutaja liides
 • Andmete ülekandmine

KLIENDIHALDUS

 • Klientide andmebaas
 • Kontaktide andmebaas
 • Teostatud tegevuste register
 • Digitaalne otseturundus
 • Kliendikoolituste haldus
 • E-koolituste loomine ja turundus
 • Kliendiuuringute läbiviimine
 • Aktiivsuse statistika
 • Pakkumiste ja lepingute registrid

KLIENDIHALDUSE MOODULI TUTVUSTUS

Tarkvara, mida saab kasutada kogu ettevõte

Iseteeninduse lahendused töötajatele ja juhtidele

KONTAKT

Tarkvara valitakse pikaks ajaks ning on äärmiselt oluline, et see vastaks kõikidele ettevõtte ootustele. Saada meile oma küsimus, me võtame sinuga kontakti ning arutame koos läbi nii vajadused kui võimalused. Kohtumine + demo ja 1 tund nõustamist on uutele klientidele tasuta.