Talendijuhtimine2024-01-13T09:59:02+00:00

TALENDIJUHTIMINE

TALENDIJUHTIMINE

SinuLab tarkvara TALENDIJUHTIMISE versiooni ülevaade

Mis on talendijuhtimine?

Mis on talendijuhtimine?

Talendijuhtimise protsess hõlmab üldjuhul kogu töötaja teekonda organisatsioonis alates värbamisest ning lõpetades talendi lahkumisega.

Talendijuhtimist võib käsitleda väga laia ja mitmekesise protsessina, mis loob seoseid kõikide erinevate HR valdkondadega.

Kuid seda võib käsitleda ka kitsamalt, näiteks väiksemates ettevõtetes, kus talendijuhtimine on suunatud eelkõige järelkasvule ning vajalike kompetentside tagamisele.

Talendijuhtimise üheks olulisemaks komponendiks on saanud enesejuhtimine, mis on lisaks isiklikule motivatsioonile ja organisatsiooni-poolse võimaluste loomise, üheks kaasaja kriitilisemaks kompetentsiks.

 • Talendijuhtimise strateegia

 • Talendijuhtimise korraldus – protsessid ja praktikad

 • Kokkulepped, tegevused ja individuaalne lahendus talendile

Talendi liikumine ja märksõnad

Talendi liikumine ja märksõnad

 • Sisse-elamine

 • Eesmärgid, mõõdikud

 • Potentsiaal

 • Arengutegevused

 • Enesejuhtimine

Moodulid ja lahendused

Vali vajalikud moodulid ja disaini oma ettevõttele sobivaim talendijuhtimise lahendus.

NB! Mooduleid on võimalik igal ajal juurde võtta või nendest loobuda.

Talendijuhtimise versiooni moodulid:
 • Kasutajate haldus
 • Struktuur, osakonnad, juhid
 • Enesejuhtimine
 • Grupid ja meeskonnatöö
 • Tulemusjuhtimine
 • Juhi-töötaja vestlused
 • Koolitus ja areng
 • Kompetentsid
 • E-õpe
 • Coaching & Onboarding
 • Uuringud

MOODUL: Koolitus ja arendus

MOODUL: Juhi-töötaja vestlused

MOODUL: Kompetentsid

MOODUL: Tulemusjuhtimine

MOODUL: E-õpe

MOODUL: Coaching & Onboarding

MOODUL: Enesejuhtimine

MOODUL: Grupid & projektid

MOODUL: Uuringud

Lisavõimalusena saab juurde lisada 2 moodulit: VÄRBAMINE JA TERVISLIKKUS.

Värbamise moodul toetab eelkõige edukat kommunikatsiooni kõrge potentsiaaliga töötajate sisemisel liikumisel, samuti tõhusat koostööd juhi ja värbaja vahel läbi kogu värbamisprotsessi. Lisaks on värbamismoodulil liidestuse töökuulutuste portaalidega ning töökuulutusi saab mugavalt jagada sotsiaalmeedias.

Tervislikkuse moodul suunab talente ja ka juhte rohkem mõtlema heaolu, tervisekäitumise ning tasakaalu teemadele. Ka turvaline ja ohutu töökeskkond on olulised ning vajalik osa meie tööelus.

Loe talendijuhtimise blogipostitusi

Kuidas talendijuhtimine aitab kaasa eesmärkide saavutamisele?

Talendijuhtimine on strateegiast tulenev tegevusvaldkond, mille eesmärgiks on leida õiged inimesed, sobitada neid tegema tööd mis neile meeldib ja sobib, toetada järjepidevalt nende arengut ning suunata tulemuslikkust.

TALENT = õige inimene + sobiv töö + suurepärased tulemused

 • Kes on talent meie organisatsioonis?

 • Kuidas me tuvastame kõrge potentsiaaliga töötajaid?

 • Milline on talendi teekond meie organisatsioonis?

 • Kuidas talendijuhtimist organisatsioonis kommunikeeritakse?

 • Kuidas mõõdame talendijuhtimise süsteemide edukust?

 • Kas juhid on valmis toetama talentide leidmist, arendamist ja hoidmist?

Kuidas alustada?

9 sammu talendijuhtimise disainimiseks

9 sammu talendijuhtimise disainimiseks

1. SAMM

Loo talendijuhtimise strateegia, loo tegevusplaan, koosta tööjõu plaan ning kaasa juhtgrupp

2. SAMM

Hoolitse oma tööandja brändi eest – loo keskkond, kuhu tahetakse tööle tulla ning jaga seda

3. SAMM

Loo värbamisprotsess, mis hoolitseb kandidaadikogemuse eest ja peegeldab organisatsiooni väärtusi

4. SAMM

Defineeri, kes on talent organisatsioonis ning kuidas toimub potentsiaali hindamine

5. SAMM

Loo keskkond arengu, tagasiside ja väljakutsetega tegelemiseks

6. SAMM

Ehita üles läbipaistev tulemusjuhtimise ja tasustamise süsteem

7. SAMM

Pane rõhku juhtidele, Leadership arendamisele ja talendikesksele kultuurile organisatsioonis

8. SAMM

Loo võimalused arengutegevusteks ja oma potentsiaali rakendamiseks, lähene talentidele personaalselt

9. SAMM

Tegele järjepidevalt kriitiliste kompetentside järelkasvuga, juhtide järelkasvuga ja karjäärisüsteemidega organisatsioonis

Võta kontakti ja loome parima talendijuhtimise süsteemi sinu meeskonnale

Eesnimi, Perenimi
NB! Töötajate arvu arvestame juriidilise isiku kohta. See tähendab, et grupi ettevõtete puhul tuleb välja tuua ettevõtete arv ja töötajate arv ettevõtete kaupa.
Go to Top