Tallinna Tehnikaülikoolis personalijuhtimise teabehaldust õpetades, tõdesin taaskord, et vajan süsteemsust ja loogilisi seoseid. Soov oma lähenemisi ja teadmisi ka teistele edasi anda paneb mind konstrueerima oma mõtteid visuaalselt ja selle kaudu neid lahti selgitama.

Allpool siis mõtteharjutuse teekond, kuidas kasutada infot ja andmeid äristrateegia ja  personalijuhtimise eesmärkide elluviimisel.

Esimene suurem plokk (1-3) on seotud strateegia lähtekohtade või probleemikeskse lähenemisega. Mõlemal juhul on vajalik koguda infot konteksti kohta.

Teine suure plokk (4-5) on seotud info ja andmete analüüsimisega. Andmeid analüüsides luuakse seosed toimunud tegevuste ja sellest tuleneva mõju vahel, et paremini mõista ka põhjus-tagajärg seoseid.

Järgmine osa protsessist (6-8) on seotud eesmärkide ja tegevuskava loomise ning elluviimisega. Elluviimise käigus kogutakse infot ja andmeid selle kohta, kuidas tegevuste teostamine on kulgenud, millised on tulemused ja mõju. Jooksvate näitajate (KPI) abil saab hea ülevaate, kas panustatud on piisavalt.

Küsimust “Kas meie tegevused toetavad strateegiliste eesmärkide saavutamist” (9) tuleks muidugi esitada igas etapis. Kuid kindlasti on hädavajalik koguda soorituse, mõju ja tulemuslikkuse kohta andmeid elluviimise protsessis – kuidas muidu aru saada, et oleme õigel teel ja tegeleme õigete tegevustega. Mis omakorda annab sisendi vajadusel eesmärke või üldisemaid suundi korrigeerida (10).