Juhi tööriistad – meeskondlik arenguvestlus ehk TeamShop

Meeskondlik arenguvestlus Arenguvestlust võib pidada juba üsna traditsiooniliseks juhtimise tööriistaks. Tavapäraselt tehakse arenguvestlusi juhi ja töötaja vahel. Neid peetakse personaalseks ja teinekord ka konfidentsiaalseks oma sisu ja olemuse tõttu. Üldjuhul on arenguvestluse [...]

Juhi tööriistad – sisukad eesmärgid

Tööalase eesmärgi anatoomia Juhi roll kvaliteetsete eesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel on väga suur. Eelkõige on juhi rolliks olla arutelupartneriks, küsimuste küsijaks, väljakutsete esitajaks ja eneseusu süstijaks oma meeskonnaliikmetele. Väga tihti juhid [...]

Juhi tööriistad – targa töö disainimine

Mis on "tark töö"? Väga suur osa inimestest soovib teha midagi sellist, mis nende potentsiaali välja toob ning nende võimeid proovile paneb, andes samal ajal ka võimaluse pingutada, õppida ja areneda. Tööandjad [...]

Juhi tööriistad – töötaja individuaalne tööprofiil

Töömaailm on liikumas personaalsema lähenemise suunas. Tööturule sisenenud ja lähiajal sisenev põlvkond hindab rõhutatult rohkem individuaalset arenguvõimalust, töö tähenduslikkust ja mõistlikku tasakaalu elus. Seda kõike tuleb ka tööandjatel silmas pidada, kui värske põlvkonna [...]

Juhi tööriistad – töötaja potentsiaal, areng ja vajalik tugi

Juhi tööriistakast Oled sa mõelnud, kust saab alguse Leadership? Kust saab alguse autentsuse, usalduse ja austuse loomine inimsuhetes? Näiteks Dale Carnegie on öelnud, et see saab alguse siirast heatahtlikust soovist ja huvist teise [...]

Digitaliseerimine – kvaliteet, mitte ainult automatiseerimine

Digitaliseerimine on palju enamat kui automatiseerimine ja tööprotsesside tõhustamine. Digitaliseerimine inimeste juhtimises aitab ettevõtetel viia oma tegevused uuele tasemele, parandades töötamise ja juhtimise kvaliteeti mitmel olulisel viisil. Siin on mõned nopped, kuidas digitaliseerimine saab [...]

SinuLab DEMO – tutvustame mooduleid ja võimalusi

16. mail toimus tarkvara DEMO ja webinaril tegime ülevaate kõikidest SinuLab moodulitest ning erinevatest võimalustest. DEMO webinaril rääkisime SinuLab põhisammastest: PERSONALITÖÖ TULEMUSJUHTIMINE TÖÖTAJAKOGEMUS TALENDIJUHTIMINE Personalitöö administreerimist toetavad moodulid ja funktsioonid: üldmoodul, isikuandmed, töötajate [...]

Kui digitaliseerimine ei edene …

Juhi ülesanne digitaalse ümberkujundamise edendamisel ja tehnoloogia kasutuselevõtmisel oma meeskonnas on kriitilise tähtsusega. Väga tihti aga ei kipu see õnnestuma või läheb üpris vaevaliselt. Digitaliseerimine nõuab kahtlemata strateegilist lähenemist, mis mitte ainult ei [...]

Digitaliseerimise prioriteetide uuring

Oled sa mõelnud, et kui sul oleks olemas piisav ajaline ja rahaline ressurss, siis millised protsessid ja valdkonnad sa ettevõttes digitaliseeriksid? Kutsume Sind selle peale just praegu mõtlema ja osalema uuringus, mis keskendub väike-ja [...]

By |2024-05-09T09:38:39+00:0002/05/2024|digitaliseerimine, juhtimine|0 Comments

Kuidas aitab sisseostetud teenus ettevõttel areneda?

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) jaoks võib personaliteenuste sisseostmine olla strateegiliselt kasulik otsus, mis toob kaasa mitmeid eeliseid. Personaliteenuse maht ja tegevused sõltuvad alati kliendi ja teenusepakkuja kokkuleppest - milliseid protsessi osi ja [...]

Kuidas alustada digitaliseerimisega?

Alustamine Mis tuleks läbi mõelda enne, kui alustada väike-või keskmises ettevõttes inimestega seotud tegevuste ja protsesside digitaliseerimisega? Esmajärjekorras leia lahendus järgmistele tööandja vastutada olevatele tegevustele: töösuhete haldus, andmed, dokumendid, muudatused tööaja raporteerimine ja arvestus [...]

Personalitarkvarast saab juhtimistarkvara

On paratamatu, et kui elu meie ümber muutub digitaliseeritumaks, muutub see ka juhtimises ning loomulikult personali valdkonnas. Muidugi et tasu arvata, et digitehnoloogilised tööriistad ja muud abivahendid juhtimise töö juhi eest ära teevad, kuid [...]

Kuidas leida lahendusi inimeste juhtimise probleemidele?

[:et]Inimeste juhtimisega tegelevad juhid iga päev. Ja sellega seoses tuleb juhil lahendada ka mitmeid keerukaid olukordi ning mõnikord ka probleeme. Selles postituses oleme välja selekteerinud 20 teemat /olukorda, millega iga juht varem või hiljem kokku on puutunud. Lisaks on iga teema juurde lisatud mõned näited ja soovitused, kuidas jõuda sobiva lahenduseni. Enne aga tutvustame teile probleemilahendamise 4 küsimust, mille abil on iga kord võimalik jõuda lahenduseni.[:]

Puhkuste ajakava peab valmis olema 31. märtsiks

Tööandjal tuleb koostada ettevõtte töötajate puhkuste ajakava kalendriaasta esimese kvartali jooksul so. 31. märtsiks. Puhkuste ajakava koostamise vastutus lasub küll tööandjal ja seaduse järgi on tal õigus seda ühepoolselt kehtestada, kuid tavapärane praktika meie ettevõtetes [...]

Personalitöö analüütika

Andmed ja analüütika Aasta aastalt on muutumas juhtimises üha olulisemaks andmete analüüs (data analytics). Nii ka personalijuhtimise valdkonnas.Trend on kiires tõusus ja andmete analüüsi järgi õhkavad kõik edumeelsemad organisatsioonid. Siiski, on oluline mõista, et [...]

ÕPITEE on tööalase arengu kiirendiks

Mis on õpitee? "Õpitee" (Learning Paths) on meetod, mida kasutatakse töötaja tööalases arengus uute oskuste või kompetentside omandamiseks intensiivsemalt ja fokusseeritult. Eelkõige tähendab Õpitee struktureeritud lähenemist, kus kaardistatakse samm-sammulised õpivõimalused ja kombineeritakse neid selliselt, [...]

Enesejuhtimise tööriistad

Kas oled vahel tundnud, et pärast päev läbi sahmimist ei ole õhtul kokkuvõtteid tehes ikkagi justkui midagi tehtud? Töötad ja tegeled, aga päevad justkui libisevad käest? Elu on täis väljakutseid, olenemata sellest, kas oled [...]

Kuidas hoida kulusid kokku administreerimise ja bürokraatia arvelt?

Administreerimise vähendamine on väikeettevõtetele oluline ülesanne, mis võib tuua mitmeid märkimisväärseid eeliseid. Väiksemates organisatsioonides, kus ressursid ja eelarve on piiratud, võib liigne administreerimine tähendada raisatud aega, energiat ja raha. Selles postituses vaatame, miks ja [...]

SinuLab töötuba Tallinna Ettevõtluspäeval

Tallinna ettevõtluskeskus korraldab juba 20-ndat korda kõikidele ettevõtjatele suunatud "Ettevõtluspäeva". * Seekord leiab ettevõtluspäev aset 26. septembril Tallinnas, Viru hotelli konverentsikeskuses. * Programm on põnev ja usun, et igaüks leiab sealt midagi kasulikku. Sinulab [...]

By |2023-10-31T09:08:20+00:0021/09/2023|juhtimine|0 Comments

Millist kasu saab JUHT juhtimis- ja personalitarkvarast?

On mõistetav, et misiganes uue tööriista või mudeli kasutusele võtmisel, tekib juhil küsimusi, teinekord ka kahtlusi. Üks peamisi küsimusi on pea alati: "Mis kasu ma / me sellest saame?". [...]

Personalijuhi teenus

Millistele ettevõtetele on personalijuhi teenus mõeldud? Personalijuhtimise teenus on eelkõige sobilik näiteks sellistele ettevõtetele, kus: täiskoormusega personalijuhti ei ole hetkel vaja personalijuht on lahkunud / koondatud ning soovitakse kogu [...]

Info ja andmete kasutamine strateegiast lähtuvas personalijuhtimises

Tallinna Tehnikaülikoolis personalijuhtimise teabehaldust õpetades, tõdesin taaskord, et vajan süsteemsust ja loogilisi seoseid. Soov oma lähenemisi ja teadmisi ka teistele edasi anda paneb mind konstrueerima oma mõtteid visuaalselt ja selle kaudu neid lahti selgitama. [...]

By |2023-10-01T20:32:35+00:0021/08/2023|juhtimine|0 Comments

Isiklik visioon – kellele ja milleks?

Tavapäraselt oleme harjunud rohkem arutlema ja lugema visioonidest ettevõtte tasandil. Vähem on leidnud kasutust isikliku visiooni loomine enesejuhtimise ja motivatsiooni tööriistana. Kuigi, olen üsna kindel, suurel osal meist on see isiklik visioon kusagil alateadvuses [...]

Personalitöö digitaliseerimise arenguprogramm

Arenguprogrammi eesmärk ...  on anda osalejale vajalik info personalitöö muutustest seoses digitaliseerimisega ning praktilised tööriistad selle elluviimiseks oma organisatsioonis. Koolitustel õpitakse mõistma personalitöö digitaliseerimise aluseid, sealhulgas räägime digitaliseerimise trendidest, kuidas muutunud tööjõuturg [...]

Kuidas puhkustega läheb?

On töötajaid, kes planeerivad puhkuse varakult ja põhjalikult, sest iga päev ning tund on väärtuslik. Kuid on ka inimesi, kes väga ei vaeva end planeerimisega, saati siis puhkuse planeerimisega. Just hiljuti juhtusin rääkima [...]

Mis takistab digitaliseerimist?

Artikkel ilmus 2021 aprillis ajakirjas Personali Praktik. Autor Maarit Vabrit-Raadla Käesolev artikkel on kirjutatud tarkvara pakkuja seisukohast, et tuua esile teemasid ja probleeme, mida oleme viimase 5 aasta jooksul näinud erinevate ettevõtetega töötades personalitöö [...]

Kolm sammu teenuste edukaks sisseostuks

Teenuste sisseostmine on muutumas iga aastaga üha levinumaks nii suurkorporatsionide kui ka väike- ja keskmiste ettevõtete poolt. Peamiseks teenuste sisseostmise põhjuseks on kindlasti efektiivsuse saavutamine ja kulude kokkuhoid. Kuid mitte alati. Teenuste sisseost võib [...]

Nutikad tööriistada igale personali-inimesele

ChatGPT on vallutanud interneti, blogid ja sotsiaalmeedia ajajoone. Kõik on elevil, kõik proovivad ja avaldavad arvamust. Juba on kõlanud, et ChatGPT-d saab edukalt kasutada mitmete ka personalitöös kasutatavate tekstide genereerimiseks. Näiteks: oled korraldamas sisekoolitust [...]

MyPlan veebiäpp aitab sul luua süsteemsust ja eesmärgipärasust

MyPlan veebirakendus aitab sul siduda omavahel mitmeid erinevaid meetodeid ja kasutada neid enda tulemuslikkuse teadlikuks kujundamiseks erinevates eluvaldkondades. On ju inimese elus peale töö veel ka sotsiaalne tegevus, hobid, perekond ning ühiskondlik aktiviteet. Just [...]

By |2022-09-27T08:32:41+00:0027/09/2022|juhtimine|0 Comments

Mis on PERSOONILEHT?

[:et]Enda tugevuste tundmine ja oskus neid väärikalt esitleda, on tänapäeva töömaailmas üks vajalikest oskustest. Oma isiklikku kuvandit luues tuleb sulle appi SinuLab MyPlani loodud "tööriistade kohver", kus üheks käepäraseks abivahendiks ka PERSOONILEHE loomise lahendus. Kuula, kuidas oma isikliku lehega alustada ning asu tegutsema![:]

By |2023-06-05T20:58:35+00:0019/09/2022|enesejuhtimine, juhtimine, Software|0 Comments

UUS! – SinuLab PARTNERPROGRAMM

SinuLab partnerprogramm SinuLab partnerprogramm on uus algatus, mis loodud ja kujundatud kõikidele  inimeste juhtimise valdkonna digitaliseerimisest huvitatud  inimestele. Partnerprogramm pakub koostöövõimalusi nii  –  eraisikule,  –  konsultandile kui ka  –  teenust pakkuvale ettevõttele. Partnerprogramm on [...]

By |2023-04-25T21:49:53+00:0023/08/2022|juhtimine|0 Comments

Personalijuhtimise aastauuring 2022

Uuringu tulemuste esitlus 20. mail 2022.a. Äripäeva majas Foto: Maarit Vabrit-Raadla Personalijuhtimise aastauuring 2022 Eesti Personalijuhtimise aastauuringu viisid koostöös läbi Eesti HR Selts ja SinuLab aprillis 2022. Uuringule vastas 212 personalivaldkonna huvilist, sh personalijuhid, personalitöötajad, organisatsioonide juhid [...]

Väärtuspakkumine ja kandidaadikogemus tõhusas värbamisprotsessis

 Oled sa mõelnud, mida arvavad kandidaadid sinu ettevõttest pärast värbamisprotsessi lõppemist? Kas oled mõelnud ka selle peale, mis aitaks luua veelgi paremat KANDIDAADIKOGEMUST ning kuidas saaksid seda parendada? Kui JAH, siis oleme üles pannud [...]

By |2023-08-21T13:32:33+00:0002/06/2022|juhtimine|0 Comments

Personalitöö digitaliseerimisest Äripäeva raadios

Äripäeva raadiosaates „Teabevara tund“ tuli seekord jutuks personalitöö digitaliseerimine, personalitarkvara valimine ja juurutamine. Stuudios käis Maarit Vabrit-Raadla, kes on inimeste juhtimise ja arendamise tarkvara arendusjuht ettevõttes SinuLab.com Vestlust juhib teabevara toimetaja Eve Noormägi [...]

By |2022-05-18T07:40:58+00:0018/05/2022|juhtimine|0 Comments

Mentorlus

[:et]Mentorlus on suhe, kus kogenum või suuremate teadmistega inimene aitab suunata vähem kogenud või uusi teadmisi vajavat inimest. Tavaliselt on mentorluses kaks osapoolt - mentor ja mentii. Mentor on omas valdkonnas tugev tegija, ekspert. Mentorluse käigus antaksegi mentori poolt vajalikke kogemusi ja teadmisi edasi mentiile, et toetada eelkõige mentii arengut.[:]

Go to Top