TEENUSED

On üsna tavapärane, et väikestes ja keskmistes ettevõtetes on just juht see, kes tegeleb nii töötajate andmete ja administreerimise korraldamise kui ka töötajate arendamise teemadega.

Selleks, et juhtidel jääks aega toetada ja suunata oma inimesi ning samal ajal tegeleda tulemuslikult ka äritegevuse kasvatamisega, oleme loonud ja kujundanud käepärased teenused ning kombineerinud need SinuLab tarkvaraga.

TEENUSTE KIRJELDUS

… sisaldab peamisi personalitöö teenuseid koos tarkvara kasutamisega.  Personalitöö täisteenust pakub indel inimene, kes käib vajadusel ka teie kontoris kohapeal kokkulepitud ajal ja mahus. Üldjuhul tehakse töö digivahendite ja telekommunikatsiooni kanalite abil. Täisteenuse puhul on tegemist nö sisseostetud personalispetsialisti või personalijuhiga, kes vastutab kokkulepitud valdkonna eest.

NB! Teenuse maksumus sõltub töötajate arvust ja kokkulepitud tööde mahust.

Vali sobivad teenused alljärgnevate hulgast:

 • Töötajate registri ja töösuhte dokumentide vormistamine ja haldus
 • Puhkuste korraldus
 • Tööaja raporteerimine
 • Värbamise tugi
 • Arenguvestluste administreerimine
 • Koolitustegevuste korraldamine, koolitusandmete haldamine
 • E-õppe korraldamine
 • Muu …

NÄIDE:

 • Töötajaid kokku 10-90
 • Teenuseid 5
 • Tarkvaralahendus teenuste haldamiseks
 • Kuupõhine tasu 1550 €
 • Sisaldab 20 tundi tööd kuus

Võimalik on lisada soovitud teenuseid ja tööde mahtu juurde. Kuupõhisest kokkulepitud tööde mahust üle läinud tunnid arveldatakse lisatööna 55 € / h.

… töötajate andmete ja töösuhte dokumentide administreerimise ja haldamise teenus koos tarkvara kasutusega. Kuupõhine tasu vastavalt kokkulepitud mahule või tasu vastavalt teostatud tundidele 55 € tund.

Juuresolevas näites on valitud tarkvara + 2 teenust mahugs 10 h kuus.

Iseteeninduse teenus sisaldab SinuLab tarkvara lahendust koos valitud moodulitega. Alustamiseks sobib hästi näiteks personaliandmete digitaliseerimine, puhkuste korraldus või ka majanduskulude aruandlus (lähetused, kuluaruanded, sõidupävik jms).

Iseteeninduse lahenduses haldab ettevõte kogu protsessi ja tarkvara kasutamist ise, sh saavad seda kasutada nii juhid kui töötajad. Iseteenindusena kasutamine eeldab ettevõtte poolt peakasutajat.

Sobib ettevõttele, kus on edukalt juurutatud tarkvara, protsessid ja korraldatud sisemine tarkvara kasutajatugi.

Loe lähemalt: PERSONALIANDMETE HALDAMINE – info

… sisaldab kokkulepitud tähtajalisi tegevusi koos tarkvara kasutusega.

Näiteks:

 • kompetentside kaardistamine
 • kompetentside hindamine
 • sisekoolituste korraldamine
 • personaliuuringud
 • e-kursuste väljatöötamine
 • juhi-töötaja vestluste digitaliseerimine jne

Projektid võivad olla ka mahukamad arendustegevused, näiteks:

 • sobiva tarkvara leidmine ja juurutamine
 • töötajakogemuse kaardistamine ja disainimine
 • tulemus- ja soorituse juhtimise kujundamine
 • muudatuste kavandamine jms

Tasu lepitakse kokku vastavalt tööde mahule.

Talendijuhtimise teenus sisaldab endas peamiselt töötajate arendamise ja tulemuslikkuse kasvatamisega seotud tegevusi:

 • talentide leidmise ja hoidmise strateegia loomine
 • talendijuhtimise praktikate väljaarendamine
 • töötajate potentsiaali hindamine
 • personaalne lähenemine ja kokkulepped talentidega
 • kompetentsiprofiilide loomine, kompetentside kaardistamine ja hindamine
 • arenguvestluste koordineerimine
 • juhendamis- ja mentorlusprogrammide läbiviimine
 • karjäärinõustamine, -planeerimine ja -juhtimine
 • sisekoolituste koordineerimine või korraldamine
 • koolitus- ja arendustegevuse korraldamine
 • koolitusandmete haldus ja süstematiseerimine
 • e-õppe programmide ja materjalide koostamine
 • atesteerimiste läbiviimine
 • sisemised uuringud
 • järelkasvu programmide loomine ja haldamine sh. juhtimise järelkasv, võtmeisikud, praktika
 • juhtide nõustamine ja toetamine talendijuhtimise igapäevastes tegevustes osalemisel ja elluviimisel

Talendijuhtimise praktikaid on palju ja erinevaid – kõik need liidetakse kokku vastavalt ettevõtte vajadustele ning disainitakse sobilik tervik. Kõiki meie teenuseid toetab kaasaegne ja töötajale suunatud tarkvaralahendus, mis tagab kiire infovahetuse ning operatiivse ülevaate hetkeseisust.

Arenguvestluste stardipakett on kõige parem lahendus, kui soovite alustada ettevõttes juhi ja töötaja vaheliste vestlustega. Lisaks tarkvarale aitame üles ehitada ja juurutada kogu lahenduse ning protsessi.

Samuti on stardipakett hea neile, kes soovivad olemasolevat arenguvestluste süsteemi värskendada või digitaliseerida. Pakett sisaldab nii konsultatsiooni kui uue lähenemise juurutamist.

Loe lähemelt:  ARENGUVESTLUSTE STARDIPAKETT – info

Virtuaalne personalispetsialisti teenus sisaldab igakuist teenust kokkulepitud tegevustes ja mahus ning samuti tarkvaralist lahendust, mis annab ettevõtte juhtidele ja töötajatele võimaluse jooksvalt andmetele ligi pääseda. Virtuaalne personalispetsialist ei käi teie kontoris kohapeal vaid toetab tegevustega üle veebi. Virtuaalse personalispetsialisti teenuse aluseks on kliendi igakordne tellimus.

Loe lähemelt: VIRTUAALNE PERSONALISPETSIALIST – info

Palju õnne! Sa oled otsustanud oma suurepärase äriidee realiseerida. Sa oled nüüd firma asutaja ja ka tööandja. 

Ka alustav ettevõte peab esimesest päevast alates hakkama oma meeskonnaliikmete heaolu eest hoolitsema, sest võitlus äriks vajalike kompetentside eest on turul väga kriitiline. Lisaks startupilikule entusiasmile on inimestele vaja usaldusväärseid suhteid, sisukat juhtimist ja kaasaegseid lahendusi oma potentsiaali rakendamise toetamiseks.

Start-up personalitöö stardipakett aitab sul alustada ja seadusele vastavalt hallata:

 1. Kõik töösuhetega seotud lepingute vormid, dokumendid ja registrid
 2. Disainida sinu ettevõttele sobiv värbamisprotsess ja -strateegia
 3. Uued meeskonnaliikmed kiiresti ja sujuvalt sisse elatada (Onboarding)
 4. Puhkuste, töökorralduse ja muude administreerivate tegevuste korraldamine
 5. Motivatsiooni ja meeskonnatöö tegevuste ja strateegiate väljatöötamine

TEENUSTE TUTVUSTAV VIDEO

Videos tutvustatakse erinevaid pakette alustavale ettevõttele, kasvavale ettevõttele ja näited ka tootmisettevõtte ning teenuspõhise ettevõtte praktikatest. Teenuste ja moodulite maht ning kasutajate arv võib kujuneda erinevalt, vastavalt vajadusele.

TEENUSEGA ALUSTAMINE

Enne teenusega alustamist:

 • Viime läbi põhjaliku kaardistamise (auditi) hetkeolukorra osas (võimalikud auditi valdkonnad: personalipoliitika, töötajate andmed ja andmete kvaliteet, avaldused ja vormid, protsessid)
 • Töösuhtealaste dokumentide korrastamine (näiteks: töökorralduse reeglid, ametijuhendid, töölepingu dokumendid ja lisad jne)
 • Töötajate andmete sisestamine tarkvaralahendusse
 • Tarkvara kasutaja-koolituste läbiviimine töötajatele ja juhtidele
 • Tarkvara kasutajatoe vajaduse selgitamine ja kujundamine

KKK

Kas teenuse puhul lisanduvad ka eraldi tasud tarkvara kasutamise eest?

Ei, lisatasusi ei kaasne. Tarkvara kasutamine on teenuse hinna sees.

Kellele on selline teenus kõige kasulikum?

Soovitame teenust neile meeskondadele ja ettevõtetele, kus ei ole eraldi personalispetsialisti ning kes on valmis ja soovivad rakendada kaasaegseid lahendusi tarkvara näol.

Miks on kasulik kombineerida tarkvara ja teenus omavahel?

Sisuliselt on tegemist inimressursi valdkonna tegevuste sisseostmisega, mille üheks lisaväärtuseks on kaasaegne ja lihtne tarkvara. Ettevõte ja eriti juhid, saavad kasutada professionaalse teenusepakkuja tuge kõikides soovitud inimeste juhtimise ja arendamise valdkondades.

On see kallis?

Kindlast mitte kui arvestada operatiivsuse ja töö kvaliteedi tõusuga, mida selline korraldus toob kaasa juhtimisse.

Võta meiega ühendust ja kujundame just sinu meeskonnale või ettevõttele sobiva teenuse!

KONTAKT

Personalitöö koostööpartnerit valitakse üldjuhul pikaks ajaks ning on äärmiselt oluline, et see vastaks kõikidele ettevõtte ootustele. Saada meile oma küsimus(ed) või mõtted – me võtame sinuga kontakti ning arutame koos läbi nii vajadused kui võimalused. Kohtumine (veebis või kohapeal) ja 1 tund nõustamist on uutele klientidele tasuta.