PERSONALIHALDUS

Kaasaegne keskkond kõikide töötajat puudutavate andmete säilitamiseks ja haldamiseks: struktuur, ametikohtade register, kontaktandmed, töölepingute säilitamine ja muudatused, töötajate/ametikohtade paiknemine organisatsioonis, kasutajakontod. Tööaeg, puudumised, tasud.

UURI LISAKS

TULEMUSJUHTIMINE

Tulemusjuhtimise moodul on kogu tarkvara keskpunktiks. Administreerimise moodul ja ka arendusmoodul toetavad tulemuste juhtimist nii strateegilisel, organisatsiooni, üksuse ja indiviidi tasandil. SinuLab.ee keskkond annab ettevõttele hea võimaluse eesmärgistada strateegilisi tegevusi igal tasemel kuni töötajani välja – delegeerida eesmärke ja luua personaalseid tegevuskavasid. Juhtidel on hea ülevaate eesmärkide täitmise seisust ning operatiivse tagasiside andmise võimalused.

UURI LISAKS

ARENDAMINE

 SinuLab keskkonnas seotakse tulemused ja kompetentside arendamine strateegiliseks tegevuseks. Juht ja töötaja saavad dokumenteerida omavahelisi vestlusi ja juhendamisi, hinnata/analüüsida kompetentse, koostada ning täiendada arenguplaane, pidada arvestust arendustegevuste üle.

UURI LISAKS

KAASAEGSE TARKVARA KASUTEGURID

 • praktikas kasutatavad protsessid, mis aitavad keerulised tegevused lihtsaks muuta
 • lahendused, mis aitavad säästa juhi aega  ⇒ dokumendid, puhkused, infovahetus, tagasiside jms
 • operatiivsus tegevustes, mis siiani on olnud aeganõudvad ⇒ eesmärkide seadmine, tulemuste hindamine, järjepidevus, töötaja vestlused jms
 • juhil ja töötajal kulub vähem aega bürokraatiale, rohkem sisulisele äri-ja arendustegevusele
 • aitab juurutada ja efektiivsemaks muuta kogu tulemusjuhtimise protsessi
 • seob omavahel töötajate potentsiaali, kompetentside arendamise, ärilised eesmärgid ja tulemuste hindamise

Tutvu lähemalt ja küsi esitlust või prooviperioodi

VÕTA ÜHENDUST

Moodulid, lahendused ja tööriistad

PERSONALIHALDUS

 • Töötajate register
 • Andmete haldus
 • Töölepingud, muudatused
 • Puhkuste ajakava
 • Puhkuste muudatused
 • Tööaja-arvestus
 • Tööajakavade koostamine
 • Puhkusetasu arvestus
 • Töötasu arvestus
 • Tööjõumaksude arvestus

TULEMUSJUHTIMINE

 • Visioon, missioon, väärtused
 • Strateegilised eesmärgid
 • Struktuurne eesmärgistamine
 • Tegevuskavade loomine
 • Meeskondlik eesmärgistamine
 • Juhi/töötaja sisseelamise plaan
 • Tulemuslikkuse analüüsimine
 • Tulemuste monitoorimine 
 • Projektipõhised tegevuskavad
 • Tulemusjuhtimise mudel

ARENDAMINE

 • Arendusvestluste haldamine
 • Coaching, mentorlus, Onboarding
 • Kompetentside hindamine
 • Käitumise/hoiakute hindamine
 • Arendustegevuste plaanid
 • Ettevõtte koolitusplaan
 • Koolituste eelarvestamine
 • Sisekoolituste haldamine
 • E-koolituste loomine
 • Koolitusel osalemise info

TARKVARA TARGALE ETTEVÕTTELE

SinuLab.ee lahendus võimaldab teil administreerivatele tegevustele kuluvat aega vähendada pea 50% võrra


TÕUSEB JUHTIMISE KVALITEET

Kõige ebameeldivamaks tegevuseks on juhid läbi aegade hinnanud kõike administreerimisega seotut. Alates dokumentidest ja lõpetades andmete ajakohastamisega. Selle kõige taustal, tundub, et äritegevuseks jääb üha vähem ja vähem aega.

SinuLab lahendused on välja arendatud tegevustest, mida juht igapäevaselt ettevõtet juhtides teeb. Oleme kujundanud need lihtsaks ja mugavaks.

Mis kõige olulisem, meie tööriistade abil säästavad juhid pea 50% administreerimisele kuluvast ajast ning saavad lisaboonusena suurepärase ülevaate oma töötajate arengust läbi aastate.


FOOKUSES ON INIMESED

Tarkvara ei tee juhi tööd küll ära aga muudab selle tulemuslikumaks ja inimestekeskseks. Me usume, et hea juht suudab juhtida nii äritegevust, organisatsiooni kui inimesi ning SinuLab tarkvara saab kaasa aidata nende tulemuslikule arengule.

Kui tavapäraselt on personalitarkvara suunatud personalivaldkonna töötajatele, siis SinuLab lahendus keskendub eelkõige juhtide ja töötajate vahelisele interaktsioonile. Siiski, SinuLab keskkonnas saavad edukalt toimetada nii juhid, töötajad kui ka personalivaldkonna inimesed, me oleme seadistanud neile sobivad rollid.

Läbiproovitud ning toimivad tööriistad aitavad juhil keskenduda kõige suuremale väärtusele – INIMESTELE.


ERILAHENDUSED

Innovatiivsuse kasutegur ei seisne alati uues ja keerulises lahenduses vaid selles, kas ja kuidas ta toetab ettevõttes vajalikke tegevusi. Excel’ilt ja word’ilt üleminek tarkvarale on väike-ja keskmistes ettevõtetes oluline innovatsioon.

Operatiivsus, aja- ja kulusäästlikkus on tänase ärikeskkonna märksõnadeks.SinuLabi keskkonnas on mitmeid sisse-ehitatud tööriistu ja lahendusi, mille toel on juhil võimalik vastu võtta olulisi otsuseid oma inimeste ja ettevõtte arendamiseks.

Erilahendused sünnivad koostöös klientidega ja toetades nende äritegevuse eripärasid. Teie ütlete, mis on teie soov ja meie loome lahenduse.

SinuLab tarkvara keeled:

Koostööpartnerid ja kliendid

VÕTA ÜHENDUST

KONTAKT

E-post: sinulab@sinulab.com   Telefon: +372 5210194