On paratamatu, et kui elu meie Ć¼mber muutub digitaliseeritumaks, muutub see ka juhtimises ning loomulikult personali valdkonnas. Muidugi et tasu arvata, et digitehnoloogilised tƶƶriistad ja muud abivahendid juhtimise tƶƶ juhi eest Ƥra teevad, kuid oluliselt operatiivsemaks ja tulemuslikumaks on vƵimalik seda muuta kĆ¼ll.

Personalitarkvara hetkeseis ja trendid

VƤga paljud personalijuhtimise funktsioonid liiguvad Ć¼ha enam ja enam infotehnoloogilisse keskkonda – kas siis pilve vƵi desktopi tarkvarasse. Nii on asunud vƤrbamine, inimeste hindamine aga ka tƶƶsuhted Ć¼ldisemalt (eelkƵige andmed ja dokumendid), digitaalsesse vormi. Ja see on paratamatu, sest Ć¼leĆ¼ldise globaliseerumise ja traditsioonilise tƶƶdisaini muutumisega kasvab ka vajadus operatiivsuse ja paindlikkuse jƤrele personalijuhtimises.

TƤnane tarkvaraturg on paljuski veel keskendunud administreerivate ja andmete arhiveerimise lahendustele. Andmete halduse vajadus on loomulik, sest on tƶƶandja Ć¼ks kohustusi ja seda tuleb tƤita. Kuid see ei ole inimressursi juhtimise kƵige olulisem osa, pigem nƶ. hĆ¼gieenifaktor, vƵi vundament, mis peaks olema tagatud.

Personalivaldkonna administreerimise tarkvaralahendused on Ć¼ldjuhul suunatud personalitƶƶtajatele. See tƤhendab, et tarkvara kasutajaks on personalitƶƶtaja(d) vƵi -osakond. Harvemal juhul omab ligipƤƤsu juht vƵi osa juhtidest, ilma muutmisƵiguseta, nƶ. vaatlejana. Nimetagem selliseid lahendusi personalitarkvara.

Personalitarkvara funktsioonideks on:

 • andmete haldus (tƶƶsuhete dokumendid, andmed tƶƶtajate kohta)
 • struktuur, ametikohad
 • tƶƶaja planeerimine
 • palgaarvestus
 • tƶƶaja raporteerimine
 • koolituste register ja -statistika
 • puhkuste planeerimine, administreerimine

Personalijuhtimise teenused tƶƶtajale kƤttesaadavamaks

Ka personalijuhtimisel on vƵimalik lƤbi tarkvaralahenduste liikuda tƶƶtajatele oma teenuste osutamisega oluliselt lƤhemale, kujundades neid operatiivseteks ja ajasƤƤstlikeks. Heaks nƤiteks on siinkohal self-service lahendus, kus tƶƶtajad ja juhid saavad teha erinevaid toiminguid ning kus administratiivsed protsessid, mis ei vaja vahetut kontakti personalitƶƶtajaga, on paberkandjalt viidud infotehnoloogilisse keskkonda (puhkuste avaldused, isikuandmete muudatused, heakskiidud ja kinnitused, tƶƶaja raporteerimine, tƶƶtasu info jms).

Juhid lƤhemale tƶƶtajatele

Infotehnoloogiliste lahenduste abil on juhtidel vƵimalik oma tƶƶtajatele veelgi lƤhemale astuda. Seda eelkƵige sisuliselt poolelt. Erinevad digitehnoloogilised lahendused aitavad muuta juhi tegevusi inimeste juhtimisel operatiivsemaks ja kƤepƤrasemaks, vƤhendades oluliselt administratiivset koormust. See omakorda annab juhile rohkem aega sisuliseks tƶƶks inimestega ja tƶƶtajatele vƵimaluse juhiga vahetumalt olulist infot vahetada. KƵik ikka selleks, et tƵsta veelgi tƶƶtaja edukogemust ettevƵttes.

Kuid kasu on vƵimalik saada ka tƶƶtajal endal. Infotehnoloogilised lahendused vƵimaldavad ligi pƤƤseda teadmistele mƵne hetkega, omandada uusi oskusi vƤga lĆ¼hikese aja jooksul ning toetada juhtide ja tƶƶtajate igapƤevast arendustegevust nii nagu seda pole kunagi varem tehtud.

Lahendused, mis aitavad kiirelt omandada uusi kompetentse ning tƵsta tƶƶtaja edukogemust ettevƵttes, on just need mida tƤnases Ƥrikeskkonnas juhtidel eriti vaja lƤheb.

Tulemuste juhtimine

Tulemuste juhtimise tarkvaralahendused on ettevƵttele niisama vajalikud kui tƶƶtajate andmete haldamine vƵi tƶƶtasu arvutamine. Kui tavapƤrase personalitarkvara pƵhikasutajaks on personalitƶƶtaja, siis tulemusjuhtimise tarkvara on mƵeldud eelkƵige juhile. Ideaalis on sisendi andjateks nii juhid kui tƶƶtajad. Tulemusjuhtimise tarkvaralahendused hƵlmavad funktsionaalsusi nagu:

 • eesmƤrkide seadmine ja mƵƵdikud
 • tulemuste hindamine ja analĆ¼Ć¼s
 • tagasiside andmise vƵimalus
 • tegevuskavade ja tƶƶplaanide koostamine
 • projektijuhtimine
 • tulemuspƵhine tasustamine
 • scorecard’ide loomine
 • KPI dashboard

Tulemuste juhtimine inimeste kaudu on tƶƶ, mida juhid igapƤevaselt teevad. Selleks on olulised nii tulemusjuhtimise pƵhimƵtted, protsessid kui ka juhtimisvƵimekus. Tulemuste juhtimise lƤhtekohtadest inimeste kaudu saad lƤhemalt lugeda artiklist “6 lƤhtekohta juhile tƶƶtajate tulemuslikkuse tƵstmiseks”.

Inimeste arendamise lahendused

VƤga populaarseks on saanud “talendijuhtimise tarkvara” mƵiste, mida kasutatakse Ć¼sna tihti ja teinekord ka eksitavalt. Talendijuhtimine ettevƵttes on kompleksne tegevus ja ei seisne ainult arenguvestluste lƤbiviimises vƵi koolitusinfo haldamises. SeepƤrast tasub hoolikalt uurida talendijuhtimise tarkvarade tegelikku sisu ja funktsionaalsusi. Talendijuhtimise tarkvara kasutajateks on tavaliselt kolm ospoolt: personalitƶƶtajad kui protsessi administraatorid ja tugi, juhid ja tƶƶtajad kui sisendi andjad, juhid ja personalijuhid statistika ja analĆ¼Ć¼si kasutajad.

Talendijuhtimise tarkvara ja selle funktsionaalsuste alla kuuluvad:ā€‹

 • talentide kaardistamine
 • kompetentside juhtimine
 • tƶƶtajate arendamine ja arendustegevuste toetamine
 • oskuste ja kƤitumise hindamine
 • e-Ƶpe
 • karjƤƤrijuhtimine
 • jƤrelkasvuga seotud tegevuste toetamine
 • tƶƶ eesmƤrkidega erinevatel tasanditel
 • soorituse juhtimine
 • erinevate talendijuhtimise protsesside monitoorimine
 • talendijuhtimise tulemuslikkuse nƤitajad ja analĆ¼Ć¼tika jms.

MƤrksƵnadeks on operatiivsus, paindlikkus, areng, tulemused.

Andmed ja analĆ¼Ć¼tika

Aasta aastalt on muutumas juhtidele Ć¼ha olulisemaks andmete analĆ¼Ć¼s (data analytics). Trend on kiires tƵusus ja andmete analĆ¼Ć¼si jƤrgi Ƶhkavad kƵik edumeelsemad juhid. Siiski, on oluline mƵista, et numbrid iseenesest ei anna meile mitte mingisugust eelist. MƤƤravaks saab siiski Ƶigete nƤitajate analĆ¼Ć¼simine ja oskus mƵitsa, mis on nende numbrite taga. Kuid jah, Ć¼ha olulisemaks saab andmete tƶƶtlemine, vajalike nƤitajate vƤljanoppimine, et teha Ƶigeaegseid otsuseid, olla valmis muutusteks enne kui need aset leiavad. Kas tegemist on ennustamise vƵi tƵenƤosusega, seda nƤitab praktika.

Statistika ja oskuslik sisuline analĆ¼Ć¼s aitab juhil vaadata ettepoole toetudes senisele kogemusele. Kuigi, ka senine kogemus muutub pƤev pƤevalt vƤhemtƤhtsamaks, sest uus reaalsus on osutunud hoopis teistsuguseks sellest, mida oleme seni kogenud.

Mida ettevƵtetel vaja on?

EttevƵtete ja organisatsioonide kƵige suurem vajadus inimeste juhtimise tarkvara osas on kiirendada neile olulisi protsesse nagu:

 • EesmƤrgistamine ja tulemuste juhtimine, analĆ¼Ć¼tika
 • Tƶƶtajate leidmisel lihtsustada ja kiirendada vƤrbamistegevusi, samuti kiire sisse-elamine
 • TƵsta oluliselt kompetentside arendamise paindlikkust ja operatiivsust lƤbi on-line koolituslahenduste ja teadmise/kogemuse jagamise.

Mugav personali-ja juhtimisvaldkonna teenuste kƤttesaadavus tƶƶtajale ehk nn. “Self-service”, mis aitab vabaneda paberimajandusest ning sƤƤstab nii tƶƶtajate kui juhtide aega.
Samal ajal on oluline, et tagatud on ka elementaarne andmehaldus, mis on seotud tƶƶtajate ja tƶƶsuhtega.
TƤnapƤevase personalitarkvara kriitliseks vajaduseks nii suurtele kui vƤiksematele ettevƵtetele on kƵigi kolme – personalihaldus, talendijuhtimine ja juhtimise analĆ¼Ć¼tika – valdkonna omavahel kokkusidumine. On vƤga hƤid lahendusi personalihalduse osas, samuti on vƤga hƤid lahendusi talendijuhtimise vallas, ka analĆ¼Ć¼tika osas vƵib leida palju suurepƤraseid pakkumisi. Kuid peamiseks probleemiks aja jooksul saab vajadus Ć¼hildada kƵik need valdkonnad ja tarkvarad omavahel – ainult siis saame tƵepoolest arendada inimesi ja ettevƵtteid laiapinnaliselt ja paindlikult.

Kui olete sobiva tarkvara otsingul, siis otsige just sellist lahendust, mis vƵimaldab teil Ć¼hildada kƵik eelnimetatud valdkonnad ka omavahel. Jah, te ei otsi enam personali-tarkvara ega ka talendijuhtimise tarkvara. Te otsite juhtimistarkvara.

Sobivad hoiakud

Ɯks olulisemaid vƤƤrtusi, mida HR saab personalivaldkonna digitaliseerimisel Ƥra teha, on aidata inimestel kujundada digiteadlikku mƵtlemist ja suhtumist oma aja-, eesmƤrkide-, protsesside- ja tulemuste juhtimisse. Loetleme mƵned olulisemad hoiakud siinkohal:

 • ressursside kokkuhoid
 • administratiivne operatiivsus
 • iseseisvus
 • paindlikkus ja avatus muutustele
 • individuaalse soorituse ja tulemuse juhtimine
 • pidev Ƶppimine ja enesetƤiendamine

KokkuvƵtteks

Personalitarkvara, mille peamine eesmƤrk on andmete haldus ja arhiveerimine, ei loo tƤnapƤeval ettevƵtetele enam olulist lisandvƤƤrtust. Tarkvara, mis ettevƵtteid edasi viib ja vajalikes tegevustes toetab, on seotud inimeste juhtimise, arendamise ja analĆ¼Ć¼tikaga. Hea, kui kƵiki neid funktsioone saab kasutada samas sĆ¼steemis ja mitte erinevates tarkvaralahendustes, Ƥppides.

Seega, Ć¼lim vƤljakutse on tehnoloogiliste abivahendite toel valmistada oma inimressurssi, nii juhte kui tƶƶtajaid, ette eriti murrangulisteks muutusteks, arenguteks ja paindlikkuseks, sest just seda ennustab muutuv majandus ja keskkond meie Ć¼mber. Kriitiliseks saavad digitaalne vƵimekus, tulemuste juhtimise tƶƶvahendid ning vajalike kompetentside kiire arengu toetamine.

Uuri lƤhemalt SinuLab.ee tarkvaralahendusiĀ