Tänasel väga dünaamiselisel ja kuumal tööjõuturul on üheks oluliseks teguriks uute töötajate ligimeelitamisel ja leidmisel saanud tööandja kuvand ja nähtavus. Suur osa värbamise teavitusest ja infost vahetatakse sotsiaalmeedia kanalites ning digimeedia osakaal värbamises kasvab iga päevaga.  Sotsiaal-ja digimeedia aga esitab meile ka väljakutseid.

Olulisemad väljakutsed edukate värbamiste läbiviimiseks tööandjale on:

 • luua atraktiivne kuvand endast kui tööandjast
 • olla nähtaval
 • kõnetada sihtgruppi neile sobivas kanalis sobiva visuaalse ja sisulise sõnumiga

Väljakutsed, mis on seotud otseselt värbamisprotsessiga:

 • sobiva värbamisprotsessi kujundamine
 • värbamise kiirus
 • sobivate kandidaatide huvi hoidmine värbamise lõpuni
 • positiivse värbamiskogemuse loomine kandidaatidele
 • värbamistegevuste analüüs ja tõhustamine

Käesolevas postituses toome Sinuni ülevaate sellest, kuidas SinuLab RECRUIT toetab värbamise kommunikatsiooni mitmete võimaluste abil ja aitab koondada kõik kandidaadid erinevatest kanalitest ühte süsteemi?

Oleme selleks loonud lahendused, kuidas võimalikult vähese vaevaga kujundada SinuLab RECRUIT keskkonnast tsentraalne värbamiskonkursside ja kandidaatidega töötamise koht.

Selleks on kaks peamist võimalust:

 • iframe koodi abil töökuulutuste info kuvamine veebilehel või
 • töökuulutuse url aadressi saatmine/lisamine sobilikes kanalites.

Allolevalt teeme kiire ülevaate, kuidas saad RECRUIT lahenduste abil ettevõtte aktiivseid konkursse erinevates kanalites nähtavaks teha:

 1. Kõikide avatud konkursside teadetetahvli avaldamine ettevõtte kodulehele või siseveebi.

Selline lahendus võimaldab sul kuvada kõikide aktiivsete konkursside vaadet sulle sobivas kohas. Saad selle lisada oma kodulehele, et potentsiaalsel kandidaadil oleks hea ülevaade kõikidest konkurssidest või ka oma siseveebi, et teavitada olemasolevaid töötajaid vabadest ametikohtadest, kutsuda neid kandideerima ja/või jagama infot oma võrgustikus. Kui oled korra iframe’I abil konkursside lehe avaldanud, uuendatakse seal infot vastavalt töökuulutuse alguse ja lõpu kuupäeva arvestades. Sina ei pea rohkem midagi tegema.

 1. Kuulutuse lisamine koos registreerimise vormiga kodulehele (iframe).

See lahendus võimaldab sul lisada kuulutusi sobivasse kanalisse ühe kaupa. Töökuulutuse juurde on RECRUIT juba lisanud registreerumise vormi, mille abil huvilised saavad koheselt kandideerida valitud konkursile. Info kandidaadi kohta saadetakse RECRUIT keskkonda, kus saad juba järgmisi toiminguid tegema hakata.

 1. Ainult registreerimise vormi lisamine olemasoleva töökuulutuse juurde kodulehel (iframe).

See lahendus võimaldab sul lisada töökuulutusega seotud kandideerimise vormi juba olemasoleva töökuulutuse juurde sinu veebilehel. Vormi abil saavad huvilised koheselt kandideerida valitud konkursile. Info kandidaadi kohta saadetakse RECRUIT keskkonda, kus saad juba järgmisi toiminguid tegema hakata. See lahendus on mugav kasutada siis kui olete ettevõttena välja arendanud oma tööandjabrändile vastava töökuulutuse kujunduse põhjad ning soovite hoida ühtset stiili.

SinuLab RECRUIT kandideerimise vorm on loodud lihtsust ja kiirust silmas pidades. Kandidaadil on võimalik lisada oma nime ja kontaktandmete juurde elulookirjeldus failina (faili formaat ei ole piiratud) või sisestada link oma LinkedIN profiilile. Kandideerimise vormil saab kandidaat anda kohe ka nõusoleku Talent Poolis oma andmete säilitamiseks kauem, kui konkursi ajal või mõistlikul ajaperioodil pärast selle lõppemist.

 1. Töökuulutuse saatmine potentsiaalsele kandidaadile e-kirjaga lisades url aadressi kirja sisse.

Kandidaadile avatakse e-kirja sees olevale lingile klikates konkursi kuulutus ning tal on võimalus kohe kandideerida kasutades seal asuvat kandideerimise vormi.

 1. Kuulutuse lisamine sotsiaalmeedia kanalisse (näiteks LinkedIN või Facebook jms).

Sotsiaalmeedia kanal võtab kaasa töökuulutusse sisestatud pildi ning kuvab seda koos kuulutuse otselingiga. Lingile klikanud kandidaadid suunatakse otse töökuulutuse juurde, kus nad saavad kohe ka kandideerimise vormi täita. Kõik kandidaadid ja nende andmed tuuakse RECRUIT keskkonda.

 1. Kuulutuse avaldamine tööportaalis (näiteks CV online või CV keskus).

Tööportaalidel on valmidus kuvada sinu töökuulutust kas url-aadressi või iframe abil. Et oma töökuulutust tööportaalis avaldada on sul esmalt vaja luua sealses keskkonnas konto ning osta vastav pakett. Seejärel saad avaldada töökuulutusi.

Selleks, et kandidaadi andmed jõuaksid RECRUIT süsteemi, peab kandidaat oma andmed sisestama ainult sinu töökuulutusega seotud kandideerimise vormil.

Juhl kui aga kandidaat otsustab tööportaali sisse logides kandideerida ega täida sinu kuulutuse juures olevat kandideerimise vormi, tuleb kandidaadi andmed käsitsi RECRUIT süsteemi sisestada.

 1. Saada aktiivses staatuses konkursi kohta infot Talent Pooli lisatud kandidaatidele.

Alam-menüüst “E-kirjad” saad saata uute konkursside kohta teavitusi ka Talent Pooli lisatud kandidaatidele.

Kui soovid SinuLab RECRUIT lahendusest aga rohkem teada, siis pane end kirja veebi-seminarile, mis toimub 10. oktoobril 2019 algusega kell 10.00. Täpsema info veebi-seminari asukoha kohta saadame sulle mõned päevad enne sündmuse toimumist.