Eneseturundus on turundustaktikate kogum, mis toetab persoonibrändi esitlemist ja kujundamist.

Eneseturundus ei ole võrdne persoonibrändi terminiga, mis on oma olemuselt palju põhjalikum, terviklikum strateegiline konstrukt. Eneseturundus on osa persoonibrändist – eesmärkide, soovitud tulemuste ja oma oskuste pakkumiseks kliendile või tööandjale.

Selles postituses toon välja mõned pidepunktid, mis aitavad eneseturundusega alustada ja seda teadlikumalt planeerida.

Millal mõelda eneseturunduse peale?

 • otsid uut tööd
 • oled iseseisev ettevõtja
 • oled spetsiifilise teenuse pakkuja
 • otsid koostööpartnereid
 • soovid saada valdkonna eksperdina kõneisikuks

Mida sa pakud?

Esimese sammuna on oluline sõnastada enda jaoks väga selgelt ja konkreetselt ära see, mida sa pakud. Mis on sinu toode ja teenus? Sõnasta see selgelt ja lühidalt 1-2 lausega.

Järgmiseks mõtle selle peale, millist kasu sa oma toote võµi teenusega lood.

 • Mis muutub kliendi jaoks paremaks?
 • Millist väärtust ta juurde saab?
 • Kuidas mõjutab sinu teenus tema pikemaajalist heaolu?

Kes on sinu sihtgrupp?

Sõltuvalt eesmärgist ja tootest/teenusest defineerub välja ka sinu peamine sihtgrupp, keda oleks vaja kõige enam kõnetada. Oma sihtgruppi tasub uurida veidi põhjalikumalt.

Näiteks selgitada välja:

 • milliseid info kogumise kanaleid kasutatakse,
 • millised on hoiakud ja eelistused,
 • millises “keeles” tuleks sihtgrupiga suhelda,
 • kui aktiivne on sihtgrupp üldises plaanis suhtlemises jms.

Näiteks uut tööd otsides, sõltub ka millise taseme tööd oled otsimas, võiks sihtgrupiks olla värbajad, personalijuhid, värbamisteenuse pakkujad.

Käsitöötoodete valmistaja ja pakkujana võiks sinu sihtgrupp olla näiteks naturaalseid materjale eelistavad inimesed.

Ärikonsultatsioonide ja -koolituste pakkujana on pigem sihtgrupiks juhid ja otsustajad.

Tavaliselt koostatakse lisaks sihtgrupi kaardistamisele ka nn “persoona” ehk tüüpkliendi detailsem profiil.

Kuidas luua sihtgrupile sisu?

Läbi tuleks mõelda see, milliste sõnumitega sihtgruppi kõnetada, nendes huvi tekitada ja motiveerida lähemalt tutvuma toote või teenusega.

Turunduses kasutatakse väga edukalt juba aastaid sisuturunduse lähenemist. Sisuturundus tähendab, et sihtgrupile ja võimalikule tulevasele (ja ka olemasolevale) kliendile pakutakse esmalt väärtust kasuliku sisu näol. Näiteks artiklid, juhised, tasuta materjalid kasutamiseks, infograafikud jne. Keskendutakse sihtgrupi olemasolevatele vajadustele ja pakutakse sellele vastavat väärtuslikku sisu.

Sisuturundust saab edukalt kasutada eneseturunduses ja persoonibrändingus.

Kuidas kasvatada usaldust?

Vähem tähtis ei ole ka USALDUS. Kuidas siis ikkagi kasvatada usaldust iseenda ja oma pakutava osas?

Turunduses kasutatakse jällegi mitmeid lähenemisi, pakun siinkohal välja ühe võimaliku usaldusväärsuse kujundamisel.

Nähtavus

Aktiivsus sotsiaalmeedias ja valdkonna võrgustikes, kirjalikud materjalid blogis, ajakirjanduses, portaalides. Esinemised ja sõnavõtud.

Sisu kvaliteet

Keeleline kvaliteet (akadeemiline, ärikeskne, erialane vms), korrektsus (kirjavead, lauseehitus, loetavus, paigutus, illustreeritus), kasulik sisu

Soovitused

Koostö võrgustikega ja teiste teenusepakkujatega, positiivsed kogemuslood klientidelt, avalikud soovitused

Kindlustunne

Järjepidevuse tagamine, suhtlemisoskused ja probleemide lahendamine, pakutava toote või teenuse kvaliteedi hoidmine

Milliseid kanaleid kasutada?

Sihtgrupiga suhtlemise kanaleid on mitmeid ja erinevaid. Väga tihti ei olegi teadmist, milline kanal kõige paremini töötab enne, kui see on korra läbi proovitud.

Eratarbijale suunatud turunduses töötab kindlasti väga edukalt Facebook ja Instagram, viimasel ajal ka TokTok, just nooremale generatsioonile.

Ärikliendini jõudmisel ja ka värbamises kasutatakse palju Linkedin keskkonda. Ning loomulikult on oluliseks turunduse kanaliks meedia, nii kirjalik kui visuaalne meedia.

Koosta tegevuskava

Soovitan teha endale selge ja pigem lihtne ülevaade – kellele, mida ja kuidas pakkuda.

Sihtgrupp Sõµnum/sisu Kanalid Järjepidevus
Siia pane kirja üks sihtgrupp
korraga
Iga sihtgrupi kohta mõtle läbi ja pane kirja sõnum, millega neid kõnetada Milliseid kanaleid kasutad Kui tihti on mõistlik sõnumit oma sihtgrupile edastada
insenerid Ülevaated uutest tehnilistest lahendustest Otse e-postile Kord kuus
juhid Juhtimise praktikate rakendamine Ajakirjas XXX artikkel 3 korda aastas


Kes sa oled?

Eneseturunduses on kesksel kohal inimene ehk SINA ise. Öeldakse, et inimesed ei osta sinult seda MIDA sa teed vaid seda MIKS sa seda teed. Inimestele meeldivad siirad ja päriselu LOOD. Sellised, mis sind kõige enam iseloomustavad ja toovad välja sinu kire ning selle, millega sa väärtust lood. Selleks tuleb jutustada oma lugu, luua oma kuvand.

Kui otsid uuelaadsemat lähenemist ja soovid tõepoolest eristuda ning oma tugevusi esile tuua, siis soovitame sul luua omale isklik profiili leht.

Isikliku profiili lehel saad loominguliselt ning visuaalseid abivahendeid kasutades välja tuua:

 • sinu missioon ja eesmärgid
 • tutvustus enda kohta
 • sinu kõige olulisemad kompetentsid, sinu tugevused
 • esitleda oma portfooliot ehk millega oled juba edukalt tegelenud – näiteks projektid, teemad, tooted jms
 • milliseid teenuseid või tooteid täpsemalt pakud
 • soovitused ja tagasiside
 • videotutvustus või video sinu toote/teenuse kohta
 • kontaktivorm juhuks, kui külastaja soovib sinuga ühendust saada

Oleme selleks valmis teinud digitaalse tööriista MyPlan enesejuhtimise ja tulemuslikkuse veebiäpi juurde.

Isikliku profiili tööriist aitab sul:

 • läbi mõelda ja ette valmistada kõik eeelnimetatud strateegilised pidepunktid
 • koostada isikupärane ja just sinu tugevustele ning eelistele keskenduv lehekülg
 • jagada oma profiili lehte nii sihtgrupiga kui võimalike tööandjate ja koostööpartneritega
 • muuta, täiendada ja uuendada pidevalt oma profiili, kujundust ja sisu

Vaata postituse autori näidisprofiili: https://myplan.sinulab.ee/main/ee/Profiil/page/7

Alustamiseks tee omale TASUTA konto MyPlan keskkonnas (klikka siia).
Ühe (1) kuu jooksul saad kasutada kõiki tööriistu ja proovida neid samuti tasuta.

Pärast prooviperioodi jäävad avatuks 4 lahendust, mida saad lõpmatuseni kasutada:

 • enesehindamise eluratas
 • isiklik visoon
 • Bucketlist ehk sinu 100 unistust
 • tulemuspäevik

Hakka tegutsema

Kui plaan paigas ja olulised teemad läbi mõeldud, siis tuleb alustada eneseturundusega. Üks hoiatus võib-olla siiski oleks. Kui eneseturundust saab liiga palju, see on oma olemuselt liiga egoistlik (mina-mina-mina) või see ei too 3 kuu jooksul märgatavat tulemust/muudatust kaasa, siis tasub põhjalikult üle vaadata nii oma sõnumid kui suhtlus ja miks mitte vajadusel kaasata inimene, kes kõrvaltvaataja pilguga oma tagasiside annab. See võib olla sõber, tuttav, pereliige, konsultant, olemasolev või potentsiaalne klient/sihtgrupi esindaja.

Head eneseavastamist ja eneseturundust!

Postituse kirjutas: Maarit Vabrit-Raadla