Aasta viimases uudiskirjas on kolm olulist teemat:

  1. Tulemuste juhtimine ja eesmärgistamine
  2. Koolitus-ampsud ehk webinarid
  3. Milline võiks olla üks ootamatu ja erakordne kingitus?

Tulemusjuhtimine ja eesmärgistamine

Suur osa äriettevõtteid planeerib oma tegevusi kalendri-aastate lõikes. Seda nii eelarvestamise kui eesmärkide seadmise osas. 2018 aastal läbi viidud uuring Eesti väike-ja keskmiste ettevõtete hulgas aga näitas, et teadlikult ja järjepidevalt tegeleb visiooni, strateegilise planeerimise ja erineval tasandil eesmärkide seadmisega vaid piiratud osa meie ettevõtetest.

Vaid 27% -il uuringus osalejatest oli strateegia, mida pidevalt uuendati ja mis lühiajalistele eesmärkidele sisu ja suunised andsid. Iga-aastaste ettevõtte tasemel eesmärkide seadmisega tegeleti juba rohkem -> 52 % ettevõtetest teeb seda järjepidevalt. Selget visiooni ja missiooni omasid ja rakendasid teadlikult 42 % ettevõtetest. Pehmelt öeldes on seis üsna hõre.

Mida siis teha? Kas püüaks uuel aastal paremini ja rohkem?

SinuLab on välja töötanud mudeli ja loonud digitaalsed tööriistad meeskondadele ja ettevõtetele, et juhid saaksid visiooni, strateegiliste eesmärkide ja tulemusjuhtimisega süsteemselt ning teadlikult tegeleda. Tööriistad aitavad hoida selget fookust, planeerida mõõdetavaid ja sisukaid eesmärke ning tegevuskavasid, kaasata aktiivselt protsessi töötajaid, pidada arvestust planeeritu ja saavutatu üle. Ning mis kõige olulisem – süsteemsus ja head abivahendid aitavad eelkõige juhil, aga ka töötajatel, säästa väärtuslikku aega “jalgratta” leiutamise ja administreerivate tegevuste arvelt.

Niisis, uuel aastal teadlikumalt, süsteemsemalt ja tõhusamalt. Lae alla Tulemusjuhtimise tutvustav infoleht.

Koolitusampsud ehk webinarid

Viimastel aastatel on suure arenguhüppe teinud virtuaalne õppimine ehk käibemõistena kasutatud e-õpe (eLearning) ja selle erinevad IT rakendused. E-õpe on üldine termin ja hõlmab üldjoontes mistahes õppimist hõlbustavate elektrooniliste vahendite kasutamist. Väga populaarseks on osutunud erinevad webinarid, nii komplekssed ja mahukamad arenguprogrammid kui ka lühemad ja operatiivsemad ehk koolitus-ampsud.

Ka SinuLab pakub uuest aastast igal kuul erinevate teemadel võimalust osaleda webinaridel. üldjuhul on webinari pikkuseks 30-60 minutit ja webinar keskendub ühele konkreetsele teemale.

Vaata webinari teemasid ja pane end kirja – õppimine ja silmaringi laiendamine on isikliku kui ettevõtte konkurentsivõime hoidmiseks ja suurendamiseks äärmiselt olulise tähtsusega.

MyPlan webinar enesejuhtimisest ja digitööriistadest  13. detsembril algusega kell 10.00

SinuLab juhtimistarkvara tutvustus ja DEMO  10. jaanuar 2020 algusega kell 10.00

Puhkuset haldamine digitaalselt, SinuLab puhkuste moodul  16. jaanuar 2020 algusega kell 10.00

Kuidas püstitada inspireerivaid eesmärke? 17. jaanuaril 2020 algusega kell 10.00

Isiklik tulemusjuhtimine ja igapäevane tõhusus  24. jaanuaril 2020 algusega jell 10.00


Uuelaadne kingitus …

… mis sobib nii pereliikmele, sõrale, meeskonnakaaslasele kui ka äripartnerile. On samal ajal kaasaegne, kasulik ja väga käepärane.

Me oleme loonud erakordselt vajaliku tööriista personaalse tulemusjuhtimise teadlikuks ja süsteemseks kujundamiseks. Midagi sellist, mis aitab kasutajal hinnata ja analüüsida end terviklikult, toetab isikliku visiooni ja eesmärkide seadmisel ning hoiab distsipliini igapäevaste tegevuste elluviimisel.

Kui oled kord hakanud MyPlan lahendust kasutama, mõistad üsna pea, et oled märkamatult oluliselt fokuseeritum ja tulemuslikum.Ā Niisiis, nendel Jõuludel ja ka edaspidi, tee kingitusi, mis on kasulikud nii täna kui ka tulevikus.

Kingi elamusi, enesekindlust ja edu! MyPlan KINKEKAART võib olla just see kingitus, mis teeb sind kinkijana erakordseks!

Lõpetuseks, head uudiskirja lugejad, soovime kogu SinuLab meeskonna poolt Teile mõnusaid ja stressivabu pühi ning loomulikult TULEMUSLIKKU UUT AASTAT!