Tööandjal tuleb koostada ettevõtte töötajate puhkuste ajakava kalendriaasta esimese kvartali jooksul so. 31. märtsiks.

Puhkuste ajakava koostamise vastutus lasub küll tööandjal ja seaduse järgi on tal õigus seda ühepoolselt kehtestada, kuid tavapärane praktika meie ettevõtetes on siiski selline, kus töötaja teeb omapoolsed ettepanekud ja tööandja kinnitab või lükkab soovid tagasi. Raskem on arvestada tööandjal iga töötaja soove siis kui tegemist on kollektiivpuhkusega ja siin toetab seadus tööandjat.

Puhkuste ajakava koostamise eesmärgks on planeerida tööd ja puhkust ette nii töötajal kui tööandjal. See annab võimaluse asendajate leidmiseks ja tööde korraldamiseks puhkuste kõrgperioodil.

Mõned olulisemad puhkuste korraldamise nõuded:

 • puhkuste ajakava koostatakse kalendriaastaks
 • tavaliselt arvestatakse puhkust kalendripäevades kuid mitmes ettevõttes on levinud ka praktika  põhipuhkuse andmine tööpäevades
 • ajakavasse tuleb planeerida põhipuhkus, mis on 28 kalendripäeva aastas ühe töötaja kohta, millele lisandub kasutamata puhkus eelmise kalendriaasta eest. Erandiks siinkohal on haridus-ja teadustöötajad (56 kp), alaealised (35 kp) ja töövõimetuspensionärid (35 kp)
 • põhipuhkuse sisse ei arvestata riiklikke pühasid (vaata loetelu artikli lõpus)
 • töölepingujärgsel töötamisel on täistööajaga ja osalise tööajaga töötajal puhkuse pikkus ühesugune (so. 28 kalendripäeva)
 • ühe puhkuseosa pikkuseks peab olema vähemalt 14 kalendripäeva ning tööandjal on õigus keelduda väiksemast puhkuseosast kui 7 kalendripäeva
 • töötajal ja tööandjal on alati võimalus leppida kokku pikemas puhkuses kui seaduses sätestatud
 • tööandja peab arvestama puhkust vastavalt töötaja töötatud ajale ja näiteks lapsehoolduspuhkus ja palgata puhkus ei lähe puhkuseõiguse väljatöötamise aja sisse
 • puhkuste ajakavasse võib märkida ka muud puhkused, mida töötaja juba ette teab, näiteks õppepuhkus või lapsepuhkus vms.
 • muude puhkuste kasutamisel, mis ei ole puhkuste ajakavas, tuleb töötajal esitada tööandjale vastavasisuline avaldus nõutud etteteatamiseaega järgides (14 kp)
 • puhkuseid saab muuta ainult poolte kokkuleppel ja kirjalikult taasesitatavas vormis
 • puhkust ei arvestata võlaõigusliku lepingu järgi töötavale isikule (levinumad lepinguvormid on töövõtuleping, käsundusleping)
 • juhatuse liikme lepingu järgi töötavale isikule arvestatakse puhkust vaid siis kui see on lepingus eraldi kokku lepitud
 • puhkuste korraldamise alused kirjeldatakse töökorralduse reeglites, mida on tutvustatud kõikidele töötajatele
 • puhkuse ajal on töötajal õigus keelduda töö tegemisest. Kui töötamine aga peaks vajalik olema, siis on tööandjal võimalus puhkus katkestada, kuid seda ainult mõjuval põhjusel

Puhkust on õigus kasutada talle sobival ajal järgmistel isikutel:

 • naisel vahetult enne ja pärast rasedus ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust
 • mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal
 • vanemal, kes kasvatab kuni 7-aastast last
 • vanemal, kes kasvatab 7-10-aastast last, lapse koolivaheajal
 • koolikohustuslikul alaealisel, koolivaheajal

Mis juhtub siis kui tööandja ei ole koostanud puhkuste ajakava esimese kvartali lõpuks?

Kui selline asi peaks juhtuma, siis kohaldub puhkuse taotlemisel etteteatamise aeg 14 kalendripäeva ja töötajal tuleb endal hoolitseda puhkuse õigeaegse taotlemise eest. Kui puhkuste ajakava pole koostatud, siis ei ole tööandjal võimalik põhipuhkuse kasutamisest keelduda ja töötajal on võimalus seda kasutada eelkõige talle sobival ajal.

Riiklikud pühad 2020 aastal

K 01. jaanuar 2020 Uusaasta Riigipüha, puhkepäev
E 24. veebruar 2020 Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev Rahvuspüha, puhkepäev
R 10. aprill 2020 Suur reede Riigipüha, puhkepäev
P 12. aprill 2020 Ülestõusmispühade 1. püha Riigipüha, puhkepäev
R 01. mai 2020 Kevadpüha Riigipüha, puhkepäev
P 31. mai 2020 Nelipühade 1. püha Riigipüha, puhkepäev
T 23. juuni 2020 Võidupüha Riigipüha, puhkepäev
K 24. juuni 2020 Jaanipäev Riigipüha, puhkepäev
N 20. august 2020 Taasiseseisvumispäev Riigipüha, puhkepäev
N 24. detsember 2020 Jõululaupäev Riigipüha, puhkepäev
R 25. detsember 2020 Esimene jõulupüha Riigipüha, puhkepäev
L 26. detsember 2020 Teine jõulupüha Riigipüha, puhkepäev

Kui sulle tundub nüüd, et puhkuste korraldamisel, arvestamisel ja muutmisel oleks abi vaja või soovid seniseid protsesse muuta lihtsamaks ja käepärasemaks nii juhtidele kui töötajatele, siis loe lähemalt

 SinuLab.ee puhkuste lahendusest ja lepi kokku aeg demoks ning liitumiseks.