Uurides personalitarkvara kasutuselevõtu tagamaid, siis joonistub välja kaks peamist lähenemist:
 1. Alustatakse töötajate andmete ja dokumendihalduse lahendustega või
 2. Alustatakse värbamislahenduste kasutuselevõtuga.
Üldjuhul on juba alguses/eelnevalt olemas palgaarvestuseks vajalik tarkvara (tavaliselt raamatupidamistarkvara osana või teenusena sisse ostetud).
 
Eelnimetatud lahendused on kahtlemata vajalikud.
Andmete ja dokumentide haldus on vajalik ja hea GDPR-ile vastavuse tagamiseks ning seadusjärgsete töösuhete korraldamiseks. Oleme täheldanud, et selline vajadus on rohkem teadvustatud keskmise suurusega ettevõtetes, kes on viimastel aastatel ületanud 50 töötaja piiri. Kuid ka väiksemad ettevõtted, kus tihtipeale päris eraldi personalitöötajat ei ole, tunnevad vajadust süsteemsuse järele, mida tarkvara kahtlemata aitab luua. Lisaks on oluline, et tarkvara saavad kasutada nii personaliinimesed, juhid kui ka töötajad. Töötajaga seotud andmed ja töösuhete dokumendid peaksid olema kättesaadavad ja ligipääsetavad ka töötajale endale.
Vaata ka webinari salvestust Töösuhted ja tööandja kohustus andmete ning lepingute haldamisel : https://www.youtube.com/watch?v=sib3kMnXg1w

Mida ja miks me digitaliseerime?

Niisiis, personalivaldkonna digitaliseerimist saab alustada erinevalt. Küll aga tasuks meeles pidada, et peale personalihalduse ja värbamise on organisatsioonil vajalik teha ja tõhustada mitmeid teisigi inimestega seotud tegevusi ning praktikaid, mis on samuti mahukad ja vajavad pikemas perspektiivis automatiseerimist või lihtsamat haldamist.
 • Millised on meie kõige kriitilisemad vajadused PÄRAST esmase valkonna digitaliseerimist?
 • Kas lahendused peaksid olema integreeritavad?
 • Millised on plaanid järgmiste teemade osas?
 • Kas eelistatud on mitmeid-lahendusi-ühtses-süsteemis pakkuvad tarkvarad või eraldiseisvad äpid?

Küsimusi ja nüansse on muidugi veel, millele tasuks mõelda.

Kel tõsisem plaan hakata digitaliseerima inimeste juhtimise ja personalitöö valdkonda, siis soovitame heita pilgu e-kursustele, mis aitavad teemat sisukalt sisse juhatada: https://sinulab.thinkific.com/courses/personalitoo-digitaliseerimine  ning põhjalikumalt TÖÖTAJAKOGEMUSE digitaliseerimisega tegeleda: https://sinulab.thinkific.com/courses/tootajakogemuse-disainimine-ja-digitaliseerimine

Digitaliseerimisest ja juhtimisest räägime lähemalt e-kursusel “Digitaalne Leadership“: https://sinulab.thinkific.com/courses/digitaalne-leadership
Vaata ka oktoobris 2021 alustava mahuka arenguprogrammi infot siit: Personalitöö digitaliseerimise arenguprogramm

Värbamistarkvara 

Värbamistarkvara lahendusega alustavad aga tavaliselt start-up suunitlusega ettevõtted, kelle puhul on suurem värbamine kesksel kohal teatud kriitilise ajaperioodi jooksul. Siin on mitu põhjust. Esiteks, värbamise mahud võivad olla väga suured, nii värvatavate ametikohtade kui ka kandidaatide arvu mõttes. Teiseks, värbajaid on mitu ja ka juhte soovitakse aktiivselt kaasata kogu protsessis. Kolmandaks, vaatamata suurele värbamiste mahule soovitakse siiski pakkuda võimalikele tulevikutöötajatele head kandidaadikogemust. Siinkohal on mugav ja lihtsalt kasutatav tarkvara väga heaks abimeheks. 
Kui plaanite alustada esmalt just värbamistarkvara kasutuselevõtuga, siis võivad tekkida küsimused mitmel teemal:
 • kui mugav ja kiire on kandidaatide haldus nii värbajale kui juhile?
 • kuidas töökuulutusi erinevates kanalites jagada saab? näiteks sotsiaalmeedia, koduleht, sisekonkursid jms
 • kas on olemas tööandja brändingu lahendused, näiteks karjäärileht
 • kuidas korraldada kõige lihtsamini kommunikatsiooni kandidaatidele?
 • kas intervjuusid saab mugavalt planeerida ja läbi viia ka otse veebis?
 • kuidas me saame mõõta ja analüüsida värbamise edukust?
 • kuidas toetab tarkvara meie värbamisprotsesse ja praktikaid tervikuna?
SinuLab on selleks puhuks välja töötanud kaks võimalikku lähenemist.
 1. Alustada saab RECRUIT värbamislahendusega, mis on lihtne ja tagab kõik vajalikud värbamisel olulised funktsioonid, sealjuures annab põhjaliku igakuise analüütika värbamistegevuste mahtude osas.
 2. Alustada saab SinuLab juhtimistarkvaraga, kus on muuhulgas samadel alustel värbamismoodul, kuid lisavõimalustena veel ka kompetentside hindamise lahendus, e-testide läbiviimine, uuringute ja tagasiside korraldamine ning uuele töötajale väga põnev Onboarding lahendus, mis aitab sujuvalt sobivad kandidaadid sisse elatada. SinuLab juhtimistarkvara seob kõik need olulised etapid värbamises ühtseks tervikus.
Kolmas võimalus on see, kui alustatakse värbamislahendusega ning hiljem juurutatakse Sinulab juhtimistarkvara, kuhu saame mugavalt varasema värbamisajaloo kaasa tuua ning kõik funktsionaalsused on samad. 
Nagu öeldud, siis selline lähenemine sobib eelkõige start-up’idele ja kiiresti kasvavatele ettevõtetele.

Küll aga on SinuLab’is tarkvara mooduleid ja tooteid, mis katavad ära kogu töötaja nn elukaare ning toetavad TÖÖTAJAKOGEMUSe süsteemsust, mis omakorda on tihedalt seotud ja mõjutab ka juhtimiskvaliteeti, sest hea tarkvara annab juhile võimaluse administreerivate tegevuste asemel kasutada oma väärtuslikku aega inimestega töötamiseks – nende potentsiaali rakendamisele ja kompetentside arendamisele.

Näiteks järgneb värbamisele ja töösuhte loomisele mitmeid tegevusi:
 • sujuv ja tõhus sisse-elamine, tööalane väljaõpe
 • töötajate arendamine, sealhulgas e-õpe
 • tagasiside andmine ning juhi-töötaja infovahetus
 • juhiste ja tööks vajalike materjalide jagamine, kättesaadavus
 • talendijuhtimine
 • tulemusjuhtimine ja soorituse juhtimine
 • sisekommunikatsioon
 • ja palju muud
Kui sa ei ole varasemalt värbamistarkvaraga kokku puutunud, kuid sul on huvi ja soovid oma käega proovida, siis
SinuLab RECRUIT värbamislahendus on kõikidele ettevõtetele 1 kuu proovimiseks TASUTA.

Võta ühendust ja küsi lisa