2021 aastal lisandus SinuLab lahendustele mitmeid põnevaid arendusi ning moodulite valikusse üks kuid väga oluline moodul: TERVIS & HEAOLU.
Uus moodul on abimeheks nii töökeskkonna teemade puhul kui ka töötajate tervisekäitumise toetamisel.
Moodulis on olemas sellised lahendused:
  • töötaja terviseprofiil (täiendamisel)
  • isikukaitsevahendite register
  • töökeskkonna dokumentide kataloog
  • tervisekontrollide ja tervisetõendite register (koos tähtaja meeldetuletusega)
Kindlasti on plaanis antud moodulit veel põhjalikumaks arendada.
2022 aastal on arendusplaanides juba kirjas sellised uued lahendused:
  1. Erinevate tervisega seotud teenuste ja teenusepakkujate loetelu koos teenuse tellimise ja sisemise kinnitusringiga
  2. Terviseriskide hindamine töötajale
  3. Tervisekäitumise hindamine töötajale
  4. Intsidentide raporteerimine (ohuolukord, tööõnnetus, peaaegu juhtunud õnnetus, sisemine mittevastavus auditi käigus)

Küsi lisainfot siin: