Teist sai tööandja? Palju õnne!

 

On tõsi, et niipea kui ettevõtjast saab tööandja tekib vajadus raporteerimise, töö korraldamise, juhtimise ja töösuhetega seotud dokumentatsiooni järele. Paljud peavad seda piisavaks takistuseks, et mitte kasvada ja areneda. Kuid tööandjaks olemist ei tasu karta. Vastupidi, töökohtade loomine ja töö pakkumine teistele inimestele loob ettevõtjale palju uusi võimalusi. Tööandjaks hakkamist ja tööandjaks olemist on võimalik korraldada ka nii, et see ei saaks takistuseks hea äriidee arengule.

Mida peab ettevõtja teadma kui temast saab ühel päeval üksiküritaja asemel tööandja?

Käesolevas artiklis keskendume alustava ettevõtja kui tööandja vajadustele ja kohustustele. Vaatleme mõningaid töösuhete praktikaid, mis tööandjana alustamisel on eriti olulised.

 

Töölevõtmine

Töötaja töölepingu alusel töölevõtmisel tuleb sõlmida töötajaga kirjalik tööleping ning see allkirjastada mõlemapoolselt. Töölepingus peavad olema kokku lepitud mitmed seadusega nõutud tingimused.

Töölepingu sõlmimisel peab tööandja tutvustama töötajale  töötervishoiu- ja tuleohutuse reegleid, samuti töökorralduse reegleid.

Tööandja peab registreerima töötaja Maksu-ja tolliameti “Töötamise registris”.
MTA elektroonilises keskkonnas saab töötajate registrisse kandeid teha isik, kes on juhatuse liige või kellele on antud vastavad volitused. Volituse aluseks on keskkonnas antav roll. Töötaja tuleb registrisse kanda hiljemalt tööleasumise päeval.

Töötajaid saate tööle võtta ka asjaõiguslepingu alusel. Enamlevinud on töövõtuleping ja käsundusleping. Ka asjaõiguslepingu alusel töötavad töötajad tuleb registreerida MTA registris.

 

Töö korraldamine

Mis kõige olulisem, tööandja peab kindlustama töötajale töö ja andma töötajale tööalaseid korraldusi (juhtimine). Selleks, et tööandjana töötajate suunamine ja juhtimine toimuks sujuvalt, on vaja koostada töökorralduse reeglid. Kuna seadus näeb ette, et töökorralduse reegleid tuleb tööleasumisel tutvustada igale töötajale, siis pole vahet kas teil on 1 töötaja või 20 töötajat – töökorralduse reegleid tuleb neile tutvustada igal juhul.

 

Töötasu

Tööandja peamine kohustus töötaja ees on niisiis anda töötajale kokkulepitud tööd kokkulepitud koormusega ning maksta töötajale selle eest tasu. Töötasu tuleb maksta töötajale vähemalt 1 kord kuus. Võib ka tihemini maksta kui töötaja ja tööandja selles kokku on leppinud. Näiteks kord nädalas või ka iga 2 nädala tagant.

Töötasu arvutamine on tööandja kohustus, samuti peab tööandja töötasult kinni pidama seadusega ettenähtud maksud.

Kohustuslikud maksud on:

 • Isiku tulumaks
 • Sotsiaalmaks
 • Töötaja töötuskindlustuse maks
 • Tööandja töötuskindlustuse maks
 • Kogumispensioni II sammas  (kui töötaja on liitunud)

Lisaks peab tööandja arvestama töötaja igakuist maksuvaba tulu kui töötaja on esitanud tööandjale sellekohase avalduse.

 

Vahekokkuvõtteks

Tööandjaks hakkamine nõuab paratamatult formaalseid tegevusi. Kohustuslikud tegevused tööandjale on:

 1. Töölepingu sõlmimine
 2. Töö andmine ja töö korraldamine
 3. Töötasu maksmine

Lisainfot saad lugeda Töölepingu seadusest.

Alustava ettevõtja baaspaketi, kuhu kuuluvad töölepingu vorm, ametikoha profiil, töökorralduse reeglid saate tellida SIIT. Paketi hind 95 €

 

Kasvav ettevõte

Kui olete tööandjaks iseendale ja veel ühele töötajale, siis on arvestuse pidamine ilmselt lihtne. Kui aga tekib vajadus enamate töötajate järele, on heaks abimeheks töötajate ja kõikide kaasnevate andmete üle arvestuse pidamisel kaasaegne ja lihtne elektrooniline abivahend.

Selleks, et tööandja saaks arvestada ja välja maksta töötajale korrektse töötasu on, lisaks palganumbri ja palgapäeva kokkuleppimisele, vaja teha mitmeid toiminguid.

Näiteks peab tööandja igal aastal koostama puhkuste ajakava. Puhkuste ajakava sisaldab eelkõige põhipuhkuse kohta käivat infot kuid mitte ainult. Kasulik on, kui kõik puhkused on samas kohas ja juhil ning töötajal pidev ülevaade, kes on tööl ja kes puhkab. Puhkuse eest tuleb arvestada ka puhkusetasu.

Et töötasu saaks välja makstud on vaja pidada ka arvestust töötatud aja kohta. Näiteks kui töötaja on osalise koormusega või töötab vahetustega, või rakendatakse töötajale summeeritud tööaja-arvestust. Samuti võib ette tulla erinevaid puudumisi (haigestumine, põhjuseta puudumine ehk tööluus) või muid erisusi töötamisel (lähetused, koolitused, töö mitteandmine jms), mis kõik mõjutavad töötajale tehtavaid väljamakseid nagu näiteks lähetuse päevaraha, keskmise tasu maksmine.

Seega on tööandjal vaja pidada arvestust mitmete tegevuste üle:

 • Puhkuste planeerimine ja muutmine
 • Tööaja arvestus, töötundide raporteerimine
 • Puudumised, haigused

See kõik nõuab juhilt ressursse administreerivate tegevuste jaoks ja võib olla mõnikord väga ajamahukas. Väikeses ettevõttes võtab tavaliselt juht niipalju kui võimalik enda kanda, tasuarvutused teeb siiski palgaarvestaja või raamatupidaja. Väga tihti on väike-ettevõtetel probleemiks nii info vahetus töötaja-juht-raamatupidaja vahel kui ka hea ülevaate puudumine kõigi kolme osapoole jaoks.

 

Soovitused alustavale tööandjale

Väikese-ja keskmise suurusega ettevõtete juhid arvavad tihtipeale, et personalivaldkonna teemadega pole neil vaja tänu oma väiksusele tegeleda. Selline suhtumine ei ole kindlasti jätkusuutlik, sest teatud tegevustega tuleb tööandjal alustada KOHE, edaspidi, ettevõtte kasvades, kasvavad ka mahud ja komplitseeritus. Igasuguste rikkumiste ja töövaidluste vältimiseks on mõistlik järgida tööseadusandlust ning tagada optimaalne  ressursikasutus igapäevaseks administreerimiseks.

Selleks et töösuhted oleksid seadusjärgsed ja ka viljakad nii, et nii tööandja kui töötajad sellest võimalikult palju kasu saaksid, soovitame väikestel ja kasvavatel ettevõtetel teha järgmist:

 1. Korraldage kohe alguses kõik töötajate andmete ja töösuhtega seotud dokumendid ja registrid korrektselt. Hoolitsege, et administreerimine võtaks võimalikult vähe aega ning oleks lihtne. Siiski, tagage et juhina oleks teil olulisest infost hea ülevaade;
 2. Mõelge tööandjana läbi, millised on teie tööjõu korraldamise põhimõtted. Neid põhimõtteid ei pea tingimata nimetama personalipoliitikaks kuid omamoodi nad ju seda ongi. Olulised märksõnad on: väärtused, kultuur, töötajate arendamine, tasustamine, hüved, kommunikatsioon, suhtlemise põhimõtted, Leadership, tulemuste ja soorituse juhtimine;
 3. Kuidas toimub uute inimeste leidmine: värbamispõhimõtted, värbamiskanalid, värbamisprotsess ja tegevused, tööandja kuvand. Mis on tööandjana teie väärtuspakkumine töötajale ja mida ootate töötajatelt vastu? Milliste väärtustega inimesi soovite oma ettevõttes töötamas näha?

 

Tarkvara

Eestis arendatud SinuLab.ee tarkvara katab kõik esmased vajadused nii mikro-, väikese- ja keskmise ettevõtte jaoks.

SinuLab tarkvara abil saab juht:

 • Pidada arvestust ja hallata kõikide töötajate andmeid
 • Säilitada töölepinguid
 • Muuta töölepingu tingimusi
 • Koostada puhkuste ajakava koos töötajate ettepanekutega
 • Muuta kiirelt puhkuste ajakava taotluste esitamise ja kinnitamise kaudu

Juhil on pidevalt ülevaade kõikidest toimingutest ja muutustest, samuti andmetest mis on olemas või mis on puudu. Ka personalitöötaja ja raamatupidaja (palgaarvestaja) saavad neile vajaliku info süsteemist lihtsa vaevaga kätte.

SinuLab.ee tarkvara areneb pidevalt ja juba varsti on klientidel võimalik pidada tööajaarvestust ning arvestada puhkuse-ja töötasusid, mis teeb mikro-ja väike-ettevõtte juhtide töö veelgi lihtsamaks ning tagab korrektsuse töösuhetes ja tasustamisel.

 

Võta ühendust ja uuri lähemalt või vaata demosid ja saada meile oma kusimused.